TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Problemy MiŚOT-ów w realizacji projektów KPO i FERC

Temat realizacji projektów w konkursach KPO i FERC często przewija się we wszystkich dyskusjach małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Nie mogło go również zabraknąć w trakcie Zjazdu MiŚOT w Janowie Podlaskim. Kwestie związane z realizacją projektów przedstawiono od strony prawnej, a operatorzy, którzy realizują już konkretne projekty, mówili, co najbardziej utrudnia im prace i jakich zmian oczekiwaliby w przyszłości.

O tym, jakie aktualnie problemy mają MiŚOT-y przy realizacji projektów KPO i FERC, rozmawiano już pierwszego dnia Zjazdu w Janowie Podlaskim na Sali Głównej. W wystąpieniu udział wzięli:
– Sebastian Kachel (MiŚOT SA),
– Łukasz Bazański (itB Legal),
– Krzysztof Skorupski (Skynet),
– Konrad Baranowski (Koba),
– Przemysław Parzyjagła (Marcomnet / Margonet).

Zebrane problemy, które najczęściej zgłaszają operatorzy, przedstawił Łukasz Bazański z kancelarii itB Legal. Zgromadzeni na scenie operatorzy w wielu przypadkach potwierdzali, że sami ich doświadczyli. Sformułowano też kilka postulatów.

– W pierwszym konkursie składanie projektów było bardziej działaniem hazardowym niż biznesowym – powiedział Sebastian Kachel, wiceprezes MiŚOT SA. – Nikt nie wiedział, jak to będzie. Teraz też często zgłaszając się do konkursu podejmujemy pewne ryzyko.

Katalog problemów i postulatów

Podsumowując sygnalizowane przez uczestników dyskusji problemy i postulaty wskazać należy, że:

  • by mniejsi operatorzy mieli szansę brać udział w konkursach i realizować projekty konieczne jest zmniejszenie obszarów inwestycyjnych. Nie jest to nowy postulat i chociaż w kolejnych konkursach obszary są zmniejszane, to zwiększa się jednocześnie procent koniecznych do objęcia punktów adresowych (PA). Z jednej strony ułatwienie, z drugiej utrudnienie;
  • problemem jest wskazanie w projektach pojedynczych PA otoczonych zwartymi obszarami. Czasem trafiają się miejscach, w których nie ma internetu, chociaż wszędzie dookoła dostęp do niego już jest. Włączenie do zadania takich punktów często jest bezpodstawne, bo prawdopodobieństwo, że gdyby w tym punkcie na internet było zapotrzebowanie, to z uwagi na bliskość dostępu już by tam był, jest spore;
  • obowiązek posiadania zatwierdzonej oferty hurtowej jako warunek rozliczenia transzy dotacji utrudnia ten proces małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym i wskazane jest jego zniesienie;
  • celowe jest wprowadzenie uproszczonej procedury akceptacji przez prezesa UKE pierwszej oferty hurtowego dostępu do sieci KPO FERC;
  • w zakresie zabezpieczeń potrzebne są zmiany systemu poręczeń i gwarancji, ponieważ obecny utrudnia realizację projektów. Szczególnie spółki celowe, które tworzone były do konkursów (co nie było bezpodstawne) miały trudności z uzyskaniem odpowiednich gwarancji, co z kolei uniemożliwiało realizację zadania;
  • jeśli chodzi o wadium, nie wiadomo jeszcze jak będzie działało.

– Zobaczymy dopiero, jak to będzie wyglądać. Dużo operatorów odpadło, bo wiedzą, ze wiele z tych rzeczy jest nierealnych do wykonania – zauważył Przemysław Parzyjagła reprezentujący firmę Marcomnet. – Jeśli rzeczywiście małe firmy nie będą objęte wadium i będą mogły realizować dwa obszary, to może to mieć sens.

Operatorzy obawiają się też utraty środków, gdy po wpłaceniu wadium pojawią się zmiany w konkursie, które uniemożliwią realizację projektu, który przed zmianami był w ich zasięgu. Takiego ryzyka w wielu z nich nie chce podejmować, ani nawet nie może podjąć, bo nie posiadają środków, które są w stanie ryzykować.

–  Te konkursy coraz bardziej podchodzą pod ustawę hazardową niż prawo telekomunikacyjne – zauważył Sebastian Kachel

Do listy dołączyć należy także postulat o zastosowanie katalogu barier inwestycyjnych także dla inwestycji własnych oraz brak konieczności objęcia zasięgiem 100 procent PA w zadaniu pierwszym.

Trudności się mnożą, a terminy gonią

W dyskusji operatorzy zwracali też uwagę, że wiele procedur utrudnia im pracę, a może to być uproszczone, by całość przebiegała sprawniej. Problemy związane są m.in. z terminowością po stronie analizujących i rozliczających projekty. Czasem czeka się na odpowiedź bardzo długo i w tym czasie realizacja zadania jest zawieszona, co naturalnie przedłuża cały proces.

Pojawiła się też kwestia przesyłania przedsiębiorcom przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa różnego rodzaju aneksów do posiadanych umów o dofinansowanie. To zmienia warunki biznesowe realizowanych już projektów i to w trakcie ich realizacji.

– Pojawiają się zmiany już w trakcie prowadzenia konkursów, a potem, zaraz po podpisaniu umowy, otrzymujemy aneksy. Wszystko ciągle się zmienia – zauważył Sebastian Kachel.

–  To jest granie znaczonymi kartami, ale nie my znaczyliśmy te karty – nie owijał w bawełnę Konrad Baronowski, prezes firmy Koba. – Gdy już staramy się dostosować do warunków zakontraktowanych, to potem coś nam zmieniają, a finalnie okazuje się, że to my wszyscy jesteśmy winni, jako rynek.

Operatorzy mają świadomość, że nie wszystkie punkty adresowe da się podłączyć w sposób łatwy, jednak chcieliby, żeby także CPPC uwzględniała te trudności. Tutaj pojawiły się przykłady leśniczówek, które są znacznie oddalone od innych zabudowań i podłączenie ich do internetu wymaga indywidualnego podejścia.

– Mamy leśniczówki do podłączenia i są to trudne punkty adresowe. Są jednak realne i nie udajemy, że tam już żadnego domu nie ma. Powinny jednak pojawiać się dopłaty do takich punktów. Innym przykładem mogą być też schroniska w górach – stwierdził Krzysztof Skorupski ze Skynet.

Trudne terminy

Uczestnicy dyskusji zwrócili też uwagę na terminowość i możliwość rozpoczęcia realizacji później niż dwa dni od podpisania umowy. Jeśli kilka projektów robi jeden operator, to powinien mieć możliwość rozłożenia ich w czasie. Tak, żeby nie musiał udawać, że da rade przeprowadzić do jednocześnie. Ważniejsze jest to, by wszystkie projekty zostały zrealizowane w terminie, a nie kiedy nastąpił początek prac. Poza tym istotne jest realne spojrzenie na sytuację, a nie przyjęcie jakiejś odgórnej wizji, której może nie da się urzeczywistnić.

– Możemy założyć, że w ciągu trzech lat wszystkie domy w Polsce będą miały dostęp do szerokopasmowego internetu. Ale to założenie idealistyczne. Powinniśmy je urealnić. Bo dlaczego to nie może potrwać trochę dłużej? – pytał Krzysztof Skorupski.

Wszystkie analizowane problemy podsumował Łukasz Bazański:

–  Mamy czas do początku maja, bo wtedy mają być ogłaszane kolejne konkursy. Teraz pora na wyciągnięcie wniosków i podejmowanie decyzji – powiedział prawnik itB Legal.

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...