Prezes UOKiK nakłada ogromne kary na Allegro

51

W sprawie spółki Allegro UOKiK wydał dwie decyzje. Uznano, że firma nadużywa swojej dominującej na rynku pozycji. Ponadto stosowano klauzule abuzywne w umowach z konsumentami. Te dwie sprawy złożyły się na nałożenie na Allegro o sporej wysokości.

W prowadzonych postępowaniach Prezes UOKiK analizował praktyki Allegro pod kontem ochrony konkurencji, ale również konsumentów. Okazuje się, że można firmie zarzucić niewłaściwe praktyki z obu tych perspektyw.

Sprzedawcy skarżyli się na wykorzystywanie przez Allegro dominującej pozycji na rynku. UOKiK prowadził w tej kwestii własne obserwacje i zdecydowano się wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko spółce.

Oceniono, że Allegro posiada pozycję dominującą mierzoną zarówno na podstawie osiągane obrotu z tytułu dokonywanych na platformie allegro.pl transakcji, ale także z uwagi na wysokość dochodu w związku z usługami świadczonymi na rzecz zewnętrznych sprzedawców, obecnych na platformie allegro.pl oraz platformach konkurencyjnych. Firma wykorzystywała tę pozycję faworyzując swój sklep internetowy kosztem konkurencyjnych sprzedawców na platformie allegro.pl.

Działania Allegro dotyczące faworyzowania własnego sklepu były niekorzystne dla niezależnych sprzedawców na platformie allegro.pl, którzy konkurowali z oficjalnym sklepem właściciela platformy sprzedażowej. Produkty niezależnych sprzedawców były mniej widoczne na platformie w porównaniu do własnych ofert Allegro i tym samym mogły być rzadziej wybierane przez kupujących – uzasadnił swoją decyzję UOKiK.

Druga decyzja wydana przez UOKiK dotyczyła klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami. Firma bezprawnie przyznawała sobie możliwość zmiany regulaminów np. dotyczących usługi Smart.

Łącznie UOKiK nałożył na Allegro kary w wysokości ponad 210 mln złotych.

Źródło: cyberdefence24.pl