TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Prezes UKE publikuje zmiany dokumentów dla POPC

Prezes UKE przygotował zestawienie dokumentów i informacji dla Operatorów Sieci Dostępowych – beneficjentów POPC. Powinni oni przedstawiać je wraz z wnioskiem o akceptację oferty hurtowej lub zmian oferty hurtowej.

Opierając się na doświadczeniach zdobytych przy weryfikacji projektów ofert hurtowych Operatorów Sieci Dostępowych, Prezes UKE przygotował zestawienie zmian w dokumentach POPC. Przeznaczone one są dla beneficjentów działania 1.1 POPC i zawierają zawierający wskazówki w zakresie składania Wniosku OSD.

Ponadto w przygotowanym zestawieniu znajduje się lista kontrolna czyli wykaz dokumentów i informacji w formie listy. Pozwoli ona OSD na dokonanie samodzielnej weryfikacji kompletności Wniosku OSD.

Operatorzy będą przekazywali dokumenty i informacje we Wniosku OSD zgodnie z opublikowanym Zestawieniem. Pozwoli to Prezesowi UKE ocenę Wniosku OSD. Zwiększy także efektywność procesu akceptacji oferty hurtowej oraz zmian oferty hurtowej OSD.

Bardziej przejrzysta i szybsza procedura to nie tylko ułatwienia dla UKE, ale korzyść dla samych OSD.

Przekazanie dokumentów/informacji we Wniosku OSD zgodnie z Zestawieniem z jednej strony umożliwi Prezesowi UKE ocenę Wniosku OSD, z drugiej strony zwiększy efektywność procesu akceptacji oferty hurtowej/zmian oferty hurtowej OSD, co powinno być korzystne również dla samych OSD.

Dokumenty przygotowane przez Prezesa UKE:

Źródło: UKE

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze