TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Pracownice i pracownicy doceniają różnorodność w firmach

51. Monitor Rynku Pracy wskazuje, że to nierówności w obrębie płci i wieku są najczęściej zauważane w firmach. Badanie przeprowadził Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster.

Zmiany na rynku pracy można rozpatrywać z różnych perspektyw i uwzględniając różne aspekty. Jednym z nich jest postrzeganie równego traktowanie przez pracownice i pracowników. Większość zatrudnionych osób dostrzega nierówności w miejscu pracy. Najczęściej dotyczą one:
– wyznania – 75 proc.,
– narodowości – 74 proc.
– płci – 74 proc.
– koloru skóry – 73 proc.

– Badanie potwierdza, iż umiejętność zarządzania różnorodnością w środowisku pracy ma coraz większe znaczenie.  Ponad połowa pracowników sama docenia różnorodność w miejscu pracy (63proc.). Dla pracodawcy to kwestia wielowymiarowa. Wpływa na odbiór danej firmy na rynku, tworzenie employer brandingu, co ułatwia pozyskiwania kandydatów do pracy – stwierdza Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Widoczne są różnice między tym, jak różnorodność postrzegają pracownicy i pracownice, a jak szefostwo. Chociaż 63 proc. zatrudnionych osób uznaje różnorodność za istotną, to już tylko 53 proc. uznaje, że podobnego zdania są zatrudniający.

– Uwzględnienie różnorodności w strategii firmy ma również  znaczenie biznesowe.  Jest wiele dowodów, że firmy inkluzywne, wykorzystujące potencjał różnorodności, lepiej sobie radzą na rynku,  różnorodne zespoły wyróżniają się kreatywnością oraz większą wydajnością i przekłada się to na mniejszą fluktuację kadr – podkreśla Robert Lisicki.

Gdzie najczęściej zauważamy nierówności?

Nierówności dostrzegamy głównie w sferze wieku. Tam widzi je 14 proc. osób. Nierówności dotyczące płci są dostrzegane przez 12 proc. osób. W przypadku niepełnosprawności nierówność zauważa 10 proc. badanych.

Związane jest to też z aspektami, w których inkluzywność jest najistotniejsza dla badanych osób. Jako główną kwestię, w której jest ona konieczna wymieniana jest tu płeć. Takiego zdania jest 58 proc. osób. Na drugim miejscu znajduje się wiek, o którym wspomina 56 proc. badanych.

Źródło: lewiatan.org

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze