Rząd walczy z kradzieżami tożsamości

Rząd pracuje nad stworzeniem mechanizmu, który będzie miał za zadanie ograniczyć negatywne skutki kradzieży tożsamości. Dzięki temu każda osoba będzie mogła zgłosić zastrzeżenie dotyczące zaciągania zobowiązań finansowych. Wdrożenie mechanizmu odbędzie się we wrześniu 2023 r.

Rosnącym problemem są kradzieży tożsamości i wykorzystywanie ich w celu zaciągania zobowiązań finansowych bądź prawnych. Dlatego rząd postanowił stworzyć mechanizm, który pozwoli na walkę z takimi działaniami i minimalizowanie ich skutków. Powstanie specjalny rejestr zawierający numery PESEL osób, które do niego się zgłoszą. Będzie to zastrzeżenie, że taka osoba nie chce zaciągać zobowiązań finansowych, a instytucje finansowe będą miały obowiązek weryfikowania tego przed udzielaniem wszelkiego rodzaju pożyczek i kredytów.

Odpowiedni projekt nowelizacji ustawy, która pozwoli chronić obywateli i obywatelki, został przyjęty 27 kwietnia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Wdrożenie odpowiedniego mechanizmu ma odbyć się we wrześniu tego roku.

Kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod inną osobą i zaciąganie w jej imieniu zobowiązań finansowych lub prawnych, to rosnący problem. Dlatego już wkrótce będziesz mógł zgłosić zastrzeżenie, że nie chcesz zaciągać zobowiązań finansowych. Instytucje finansowe będą weryfikować ten fakt przed udzieleniem np. pożyczki. Rejestr zawierający zastrzeżone numery PESEL zostanie wdrożony już we wrześniu br.

Jakie działania zostaną podjęte w celu ograniczenia kradzieży tożsamości?

Przede wszystkim zastrzeżenia numerów PESEL odnotowywane będą w specjalnym rejestrze. Ma to za zadanie:
– ograniczyć negatywne skutki kradzieży tożsamości,
– zwiększyć ochronę przed nieuprawnionym zaciągnięciem zobowiązań finansowych,
– ochronić przed wyrobieniem duplikatu karty SIM bez wiedzy właściciela,
– zmniejszyć straty, jakie ponosi sektor finansowy wskutek wyłudzeń dokonanych na skradzione dane osobowe.

Nowe przepisy będą dotyczyły również wypłat gotówki w bankach. Wprowadzą dodatkowy kanał, którym można będzie dokonywać zastrzeżeń – w placówkach pocztowych.

– Każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL, dzięki czemu zabezpieczy się przed nieuzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z niektórych umów (m.in. zbycia nieruchomości, kredytu, pożyczki czy leasingu). Zastrzeżenia będzie można dokonać w aplikacji mObywatel, ale też w urzędzie, w którym zgłaszasz np. utratę dowodu osobistego  – wyjaśnia Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Źródło: gov.pl