Prace nad PKE trwają

127
paragraf

Prace przygotowujące Prawo Komunikacji Elektronicznej zmierzają ku końcowi. Takie deklaracje złożono podczas spotkania dot. aktualnego statusu prac nad PKE na początku września.

Jakie zostaną wprowadzone zmiany?

Zmianie ulegną opłaty związane z działalnością telekomunikacyjną np. za numerację czy pozwolenia radiowe. Zmiana będzie związana z waloryzacją.

Za nieważne zostaną uznane umowy zawierane podczas „nieumówionej wizyty” w lokalu konsumenta.

Zwiększeniu ma ulec ochrona użytkowników końcowych. Jeżeli przedsiębiorca będzie w sposób uporczywy naruszał obowiązki związane z zawieraniem umów świadczenie usług komunikacji elektronicznej, to możliwe będzie wydanie zakazu wykonywanie przez niego działalności telekomunikacyjnej nawet na 5 lat.

W przygotowaniu jest zapis dotyczący niewykorzystanych przez konsumenta srodków pre-paid, o które nie upomni się w ciągu 6 miesięcy. Mają ona być przeznaczone na Fundusz Szerokopasmowy.

W nowym PKE jest również przewidziane finansowanie działalności Prezesa UKE z opłat ISP. Nowej wersji projektu nie ma na razie na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Ostatnia pełna treść PKE znajduje się na:https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/projekt-ustawy-prawo-komunikacji-elektronicznej.html

A ustawa wprowadzająca:https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/projekt-ustawy-wprowadzajacej-ustawe-prawo-komunikacji-elektronicznej.html

Źródło: okablowani.pl

Czytaj także: