Pożyczka szerokopasmowa dla Sferanetu

189
Joshua Sortino unsplash

O tym, że Sfarnet otrzymał pożyczkę szerokopasmową, można dowiedzieć się z raportu giełdowego operatora. Z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych została zawarta umowa na 3,655 mln zł.

Środki z pożyczki będą przeznaczane na finansowaniu zakupy czy instalacji światłowodów dla terminali abonenckich. Będą mogły również stanowić wsparcie finansowania płynnościowego.

TISE jest jedną z czterech instytucji, które udzielają pożyczek szerokopasmowych w ramach POPC. Pozostałe to  Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR”, Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie.

Dzięki zdobytym pieniądzom Sferanet ma zapewnić aktywację usług  sieciowych 26 tysiącom  gospodarstw domowych. Koszt inwestycji powstającej w ramach POPC to 62 mln zł.

Sferanet  finansuje całe przedsięwzięcie nie tylko dzięki obecnej pożyczce z TISE. W ubiegłym roku uzyskał pożyczkę w Banku Spółdzielczym w Zatorze w wysokości 1 mln zł. Od swojego udziałowca – firmy Infinet otrzymał również pożyczkę w wysokości 2,7 mln zł.

Finansowanie obrotowe spółki to także wsparcie ze strony Santander Polska.


Źródło: biznes.pap.pl