Poznań walczy z wykluczeniem cyfrowym. Rozdaje za darmo komputery

481
fot. Pixabay

W stolicy Wielkopolski ruszyła właśnie druga edycja programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”. Za darmo można otrzymać komputer i dostęp do internetu. Decyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ liczba uczestników projektu jest ograniczona.

Nabór zainteresowanych tą ofertą właśnie się rozpoczął. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 grudnia. Wymagane dokumenty można nadesłać pocztą (Urząd Miasta, Biuro Projektu; 60-770 Poznań ul. Matejki 50) lub złożyć osobiście w pokoju nr 209, ale wtedy należy telefonicznie (numer telefonu: 61 878 51 82) umówić termin wizyty, która będzie możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Aby móc ubiegać się o bezpłatny internet i komputer trzeba być mieszkańcem Poznania. Trzeba też spełnić kryteria dochodowe – w jednoosobowych gospodarstwach domowych dochód nie może przekroczyć 701 zł netto, a w rodzinie dochód na osobę nie może przekroczyć 674 zł netto lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W przypadku samotnych rodziców ta kwota wynosi 800 zł na osobę.

Z oferty mogą skorzystać rodzinne domy dziecka oraz dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, która uprawnia do uzyskania stypendiów socjalnych.

Zainteresowani bezpłatnym internetem i darmowym komputerem powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości, zaświadczenie o dochodach netto, decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej. Dodatkowo, o ile dotyczy to konkretnego przypadku, należy też dostarczyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dokument potwierdzający status rodziny zastępczej czy status rodzinnego domu dziecka.

Formularz zgłoszeniowy (można go także wypełnić na miejscu) oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe.

Źródło: gloswielkopolski.pl