Polska w czołówce otwierania danych

41

Odbyła się kolejna edycja rankingu badającego dojrzałość otwierania danych. Komisja Europejska ogłosiła wyniki raportu Open Data Maturity 2022. Polska zajęła trzecie miejsce w otwieraniu danych.

W raporcie Open Data Maturity 2022 udokumentowanych jest udostępnianie i ponowne wykorzystywanie otwartych danych z 35 państw europejskich. Zidentyfikowane są też obszary wymagające poprawy oraz wskazane najlepsze praktyki w tym zakresie.

Komisja Europejska doceniła działania Polski w obszarze otwierania danych. Dlatego nasz kraj zajął trzecie miejsce za Francją na miejscu pierwszym i Ukrainą na miejscu drugim. Pozwala nam to utrzymać pozycję w gronie trendsetterów, którą mamy od 2020 roku.

– Komisja Europejska po raz kolejny bardzo wysoko ocenia nasze działania i od kilku lat z roku na rok awansujemy w jej rankingu. Miejsce na podium w rankingu Open Data Maturity to nie tylko powód do dumy, ale też nadzieja na rozwój kolejnych inteligentnych rozwiązań, wykorzystujących dane – stwierdził  minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dojrzałość Polski w otwieraniu danych osiągnął 95 proc. w obszarach takich jak polityka otwartych danych, wpływ otwartych danych na gospodarkę i społeczeństwo, jakość danych oraz portal otwartych danych. Natomiast portal otwartych danych oraz wdrażanie polityki otwartych danych osiągnęły w ocenie 99 proc. dojrzałości.

–  Czujemy się odpowiedzialni za tworzenie optymalnego środowiska do zarządzania, wykorzystywania i udostępniania otwartych danych. Budujemy ekosystem otwierania danych, opierając go na trzech filarach: regulacyjnym, technicznym oraz organizacyjno-instytucjonalnym. Wysoka ocena w rankingu to efekt wielu przemyślanych działań w zakresie prawa, portalu danych oraz edukacji i promocji – powiedziała Anna Gos, pełnomocniczka ds. otwartości danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Otwarte dane wpływają na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Pozwalają na większą przejrzystość działania podmiotów publicznych i prywatnych. Na portalu dane.gov.pl można znaleźć ponad 28 tysięcy danych do dowolnego wykorzystywania. Zasoby na niej są na bieżąco aktualizowane.

Źródło: gov.pl