Konkursy na projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa z programu Cyfrowa Europa

69
digital composite of laptop with hacking graphic

Sześć konkursów uruchomiła Komisja Europejska. Dotyczą one cyberbezpieczeństwa. Odbywają się w ramach programu Cyfrowa Europa (DEP) dla cyberbezpieczeństwa.

Aplikacje w ogłoszonych przez Komisję Europejską konkursach można składać do 15 lutego 2023 r. Konkursy dotyczą sześciu obszarów tematycznych:

1.Zapewnienie w sieciach 5G bezpiecznych technologii w strategicznej infrastrukturze cyfrowej
2. Budowa potencjału operacyjnych centrów bezpieczeństwa (Security Operation Centres)
3. Cyberodporność, koordynacja i platformy Cyber Range w UE
4. Wspieranie implementacji Dyrektywy NIS oraz narodowych strategii cyberbezpieczeństwa
5. Zdolność do testowania i certyfikacji
6. Korzystanie z innowacyjnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa 

Ze środków programu Cyfrowa Europa może być pokryte od 50-100 proc. finansowania projektu. Zależy to od konkursu i rodzaju podmiotu, który się o nie ubiega. W większości konkursów finansowanie będzie zapewnione na 36 miesięcy.

Warto zapoznać się z tematami konkursów oraz szczegółami dotyczącymi wymagań.

Szczegóły projektów znajdują się na stronie Komisji Europejskiej. Informacje można też otrzymać w Departamencie Cyberbezpieczeństwa KPRM – Wydziale Krajowego Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa (email: ncc@mc.gov.pl).

Źródło: gov.pl