Konsultacje aukcji pasma 3,6 GHz – znamy szczegóły

83

Wystartowały zapowiadane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (3480-3800 MHz). Pasmo „C” jest jednym z pasm pionierskich sieci 5G. Aukcja tego pasma jest od dawna oczekiwana przez operatorów telekomunikacyjnych.


Najpierw Prezes UKE zapowiedział przeprowadzenie aukcji 5G w swoich planach prac na 2023 r. Później pojawiła się zapowiedzieć pierwszego kroku na tej drodze, czyli przeprowadzenia konsultacji dokumentacji aukcyjnej pasma „C”. I rzeczywiście 20 grudnia na stronie UKE pojawiły się zapowiadane konsultacje.

Zakres konsultacji

W postępowaniu konsultacyjnym biorą udział następujące projekty:
– Ogłoszenia o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz,
– Dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz,
– Rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, które zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Dokumenty dotyczące konsultacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

Po przeprowadzeniu konsultacji będą podejmowane kolejne działania, które w rezultacie mają doprowadzić do przeprowadzenia aukcji pasma „C” (3480-3800 MHz) – jednego z pasm pionierskich sieci 5G. Jej przedmiotem będą cztery bloki po 80 MHz, a cena wywoławcza z nich to 450 mln zł.. Zwycięzcy aukcji otrzymają 15-letnią rezerwację danego bloku.

Celem działań UKE jest przydzielenie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym ciągłych bloków widma radiowego dla potrzeb 5G, by mogli świadczyć nowoczesne usługi szerokopasmowe. Pozwoli to na korzystanie z większej liczby usług oferowanych w sieci i ułatwi ora powszechniejsze aktywności online.

Ale zanim będą podejmowane kolejne kroki najpierw muszą odbyć się konsultacje. Chcący wyrazić w tej sprawie swoje stanowisko i opinie do projektów dokumentów powinni robić to na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko – konsultacje aukcji 3,6 GHz”.

Termin składania stanowisk upływa 31 stycznia 2023 r. O jego zachowaniu decyduje data wpływu pisma do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Harmonogram dalszych działań

UKE opublikował również planowany harmonogram dalszych działań prowadzących do finału przeprowadzenia aukcji 5G.

Po przeprowadzeniu konsultacji odbędzie się 14-dniowy okres analizy zgłoszonych stanowisk. W przypadku konieczności powtórzenia konsultacji i analiz UKE da sobie na to czas +45 dni. Następnie ma odbyć się ogłoszenie aukcji.

Jeśli wszystko przebiegnie  zgodnie z planem, to aukcja zostanie ogłoszona w kwietniu 2023 roku. Natomiast całość postępowania ma zakończyć się w ciągu 190-240 dni od momentu ogłoszenia konsultacji (20 grudnia 2022 r.) Z tego wynika, że C-band zostanie przekazany do dyspozycji operatorów w sierpniu 2023 roku.

Źródło: uke.gov.pl