Polska Cyfrowa: dzieje się!

468

To już drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa! Na efekty nie trzeba było długo czekać – już dziś wiemy, że zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla kolejnych działań programu, oraz powołano grupy roboczej ds. cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

Podczas posiedzenia Komitetu zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz działania 3.3 e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych.
Powołano również grupę roboczą ds. realizacji III Priorytetu Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Programu Polska Cyfrowa. Pierwsze spotkanie tej grupy odbędzie się w marcu br. Wiceminister poinformowała, że obecnie pracują już dwie grupy robocze: ds. szerokopasmowego internetu oraz ds. udostępniania informacji sektora publicznego.
Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.
 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Zdjęcie: partnersforgrowth.ca