TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Cyfrowe priotety MAC

Chcąc wpłynąć na kształt propozycji Komisji Europejskiej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, po konsultacjach publicznych, opracowało Priorytety cyfrowe Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP na potrzeby programowania prac nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym w ramach Unii Europejskiej.

Zapoczątkowane przez MAC prace, kontynuowane przy pełnym zaangażowaniu innych resortów i urzędów, zaowocowały przygotowaniem i przyjęciem przez Komitet do Spraw Europejskich dokumentu Cyfrowe priorytety Polski na potrzeby dyskusji o Jednolitym Rynku Cyfrowym, w którym określamy podstawowe priorytety Polski w obszarze cyfrowym, na potrzeby prac na forum europejskim.
Celem dokumentu jest nie tylko szerokie zaprezentowanie polskiej wizji rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej, ale również wywieranie wpływu na Komisję Europejską co do pożądanego kształtu przyszłej strategii ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Wśród polskich priorytetów znalazły się takie zagadnienia jak:

 • ochrona prywatności w cyfrowym świecie;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • reforma i modernizacja ram prawnych dla telekomunikacji;
 • wsparcie dla inwestycji w sieć na potrzeby Internetu dużych prędkości;
 • usuwanie barier w cyfrowym handlu i usługach, istniejących w obrocie pomiędzy państwami członkowskimi UE;
 • wzmacnianie konkurencji na wszystkich rynkach cyfrowych;
 • wsparcie dla rozwoju szeroko pojętej, europejskiej branży ICT, w tym przemysłu;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 • modernizacja praw autorskich;
 • równe zasady gry w obszarze podatkowym;
 • potrzeba budowania spójności na jednolitym rynku cyfrowym.

W maju 2015 r. należy się spodziewać komunikatu Komisji Europejskiej, w którym szczegółowo zostanie opisana strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Wówczas rozpoczniemy prace nad oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu, poprzedzonym szerokimi konsultacjami publicznymi. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.
 
Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Zdjęcie: biz.blox.pl

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze