TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UKE o Wi-Fi bez pozwolenia radiowego

19 stycznia 2015 r. weszło w życie  nowego rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Z tego powodu UKE otrzymuje w ostatnim czasie liczne zapytania dotyczące urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Czas rozwiać wątpliwości!

Jak podaje UKE, rozporządzenie nie obejmuje niektórych rodzajów urządzeń, które wcześniej objęte były rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. nr 230 poz. 1955 z późn. zm.), a które utraciło moc w momencie wejścia w życie nowego rozporządzenia. Dotyczy to m.in. szerokopasmowych systemów transmisji danych (popularnych sieci Wi-Fi), pracujących w zakresach częstotliwości 2400 – 2483,5 MHz oraz 5470 – 5725 MHz.
UKE pragnie zwrócić uwagę, że kwestie dotyczące urządzeń niewymagających pozwolenia radiowego reguluje art. 144 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Ust. 2, pkt. 5) wspomnianego artykułu mówi, że nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządzeń radiowych będących urządzeniami klasy 1, czyli urządzeń, wobec których państwa członkowskie UE nie stosują ograniczeń w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania ich do użytku. Aktualna lista urządzeń klasy 1 oraz szczegółowa specyfikacja interfejsów radiowych tych urządzeń jest dostępna pod adresem: http://uke.gov.pl/urzadzenia-klasy-1-15496.
Urządzenia Wi-Fi pracujące w zakresie częstotliwości 2400 – 2483,5 MHz lub 5470 – 5725 MHz są urządzeniami klasy 1 (odpowiednio, podklas nr 22 i 54). Oznacza to, że ich używanie w dalszym ciągu nie wymaga pozwolenia radiowego, podobnie jak wszystkich innych urządzeń klasy 1.
Używanie urządzeń WiFi jest zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia radiowego:

  •  w zakresie 5150 – 5350 MHz – na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego;
  •  w zakresach 2400 – 2483,5 MHz oraz 5470 – 5725 MHz – jako urządzenia będące urządzeniami klasy 1.

 
Źródło: UKE
Zdjęcie: crypto.mn

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...