Polacy szukają dostępu do internetu

31

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) to bezpłatna, publiczna baza danych informująca o dostępności sieci w każdej polskiej gminie. Dzięki tej funkcjonalności każdy obywatel może sprawdzić dostęp do szybkiego Internetu stacjonarnego w wybranej lokalizacji.

Stronę internet.gov.pl na początku stycznia wyświetlono ponad 2 mln razy. Użytkownicy zgłaszają zapotrzebowanie na internet lub przekazują informację, że w danym punkcie adresowym usługi szerokopasmowego dostępu do internetu są dostępne. 

Za prowadzenie systemu odpowiada Instytut Łączności. Strona rządowa przypomina też, że przekazywanie danych do systemu i ich aktualizacja w określonych terminach jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Do tej pory formularz wypełniło ponad tysiąc operatorów telekomunikacyjnych. 951 z nich podało dane o zasięgach, a 156 przekazało, że nie świadczy usług dostępu do sieci.

Aby skorzystać z portalu internet.gov.pl należy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego.

Źródło: gov.pl