TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

PING Tygodnia 8.05 – 15.05.2017

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała 9 maja 2017 roku uchwałę numer 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2017-2022.

Dokument przedstawia strategiczne podejście administracji rządowej do kwestii szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Pod kierunkiem Ministra Cyfryzacji trwają prace nad opracowaniem planu działań na rzecz wdrożenia Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa.

[źródło: http://ictprofessional.pl/rzad-przyjal-strategie-cyberbezpieczenstwa]

Jerzy Straszewski – prezes PIKE – podczas jubileuszowej konferencji KIKE poinformował, że Bruksela wysłała informację, w której zawiadamia, iż Komisja Europejska ma zamiar przyjrzeć się zastrzeżeniom do projektu ustawy abonamentowej w Polsce.

List z prośbą o interwencję w tej sprawie został wysłany w kwietniu przez siedem izb gospodarczych, które są zdania, że proponowane zmiany naruszają prawo. Wyniki ogólnopolskich badań opinii publicznej pokazują, że aż 69 procent Polaków jest przeciwnych planom nowelizacji ustawy abonamentowej. Do projektu wniesiono ponad 300 uwag i tylko KE może powstrzymać wprowadzenie nowych przepisów.

[źródło: http://ictprofessional.pl/komisja-europejska-zbada-nowelizacje-ustawy-abonamentowej]

Klaster E-Południe został założony w celu zwiększenia siły przebicia małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Jego działalność odniosła już pod tym względem wiele sukcesów dla wspólnych przedsięwzięć. Obecnie, opierając się na normie ISO 26 000 oraz własnych doświadczeniach i pomysłach, opracowuje Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży telekomunikacyjnej.

Działania skupiać się będą wokół czterech głównych filarów odpowiedzialności: biznesowej, społecznej, odpowiedzialności za środowisko pracy oraz środowisko naturalne. Odpowiedzialność biznesowa to połączenie sprawiedliwych praktyk rynkowych oraz odpowiedzialnej relacji z klientami.

Wiele działań określonych w ramach czterech filarów członkowie Klastra E-Południe wykonywali już od dawna. Wprowadzenie kodeksu przyczyni się jednak do opracowania pełnego zbioru zasad odpowiedzialności dla branży telekomunikacyjnej, zaś coroczne raporty będą wyznaczały nowe szczególne kierunki rozwoju i działań oraz umożliwią monitorowanie postępów klastra w prowadzeniu biznesu odpowiedzialnego społecznie.

[źródło: http://ictprofessional.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-wkracza-w-branze-telekomunikacyjna]

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na swojej stronie ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu informatycznego – Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

Za szczegółami dotyczącymi sposobu przygotowywania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym można zapoznać się pod adresem: http://www.uke.gov.pl/ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-sprawa-bakwzp26152017-21877#

[źródło: http://ictprofessional.pl/uke-o-dialogu-technicznym]

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejskie Ramy Interoperacyjności – Strategia Wdrażania.

Zdaniem Komisji Europejskiej, jeżeli żadne działania nie zostaną podjęte, państwa członkowskie UE, chcąc szybko sprostać obecnym wyzwaniom, mogą wybrać indywidualne i różniące się podejścia do interoperacyjności. W efekcie powstałyby niekompatybilne rozwiązania, które mogłyby zwiększać fragmentację cyfrową w całej UE i utrudniać urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego.

Komisja Europejską przedstawia w niniejszym komunikacie nowe europejskie ramy interoperacyjności i strategię ich wdrażania. W nowych europejskich ramach interoperacyjności kładzie się większy nacisk na sposób, w jaki zasady i modele interoperacyjności należy stosować w praktyce, oraz uwzględnia się powstające potrzeby związane z polityką i technologią.

[źródło: https://mc.gov.pl]

Komisja Europejska opublikowała śródokresowy przegląd strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, czyli głównego dokumentu programującego politykę  Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Dokument ten stanowi po części podsumowanie dotychczasowych prac podjętych w ramach wydanej dwa lata temu strategii. Z drugiej strony znalazły się w nim zapowiedzi kolejnych działań w sprawach dotyczących m.in. platform internetowych, gospodarki opartej na danych i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ministerstwo Cyfryzacji jest zaangażowane w debatę na temat polityki cyfrowej UE i przyjęło z zadowoleniem zapowiedzi Komisji Europejskiej o przygotowaniach do podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej transgranicznego swobodnego przepływu danych nieosobowych.

[źródło: https://mc.gov.pl]

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska chce by do końca roku w internecie pojawiła się możliwość rejestrowania dzieci nowonarodzonych. Ta propozycja to część strategii ułatwiania dostępu do usług publicznych rządu.

Rodzice będą mogli zarejestrować dzieci narodzone bez odwiedzania urzędu miasta. Ponadto resort pracuje nad urzędem ds. tożsamości, który ma koordynować np. wprowadzanie mDokumentów. Ministerstwo chce uruchomić funkcję jeszcze w tym roku.

[źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl]

Telewizja Polska zawarła porozumienie z chińskim nadawcą Sichuan Radio and Television (SRT), oferującym kanały z rodziny SCTV. Współpraca ma być prowadzona w trzech podstawowych obszarach: wymiany programowej, koprodukcji oraz wymiany dobrych praktyk i edukacji.

Chengdu jest ośrodkiem innowacyjności i rozwoju nowych technologii. W efekcie pobytu w Chinach dziennikarzy TVP i współpracy z Sichuan Radio and Television powstanie wkrótce film dokumentalny poświęcony tematowi chińskiej polityki Nowego Jedwabnego Szlaku i jej konsekwencjom dla relacji Łodzi z Chengdu oraz Polski i Europy z Chinami.

Inicjatywa TVP ma przybliżyć informacje o rynku chińskim, na którym już teraz zaznacza się obecność polskich firm.

[źródło: http://satkurier.pl/]

Kolejny nadawca próbuje wyłudzić od przedsiębiorców pieniądze – podaje się za “Wydział Bezpieczeństwa Teleinformatycznego” z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 12/403 w Warszawie (w KRS jako adres spółki Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej sp. z o.o.).  Listy mogły jednak zostać nadane przez kogokolwiek.

Według pisma “Wydział Bezpieczeństwa” wykrył naruszenie – art. 61 par. 1 bliżej nieokreślonego dokumentu – i żąda zadośćuczynienia. Ma polegać m.in. na nadużyciu uprawnień oraz nieprawidłowym rozporządzaniem i przywłaszczaniem mienia informatycznego.

Podany zostaje również numer konta bankowego, na który należy uiścić “wpłatę”.

[źródło: https://niebezpiecznik.pl]

Przed 15 maja wszyscy polscy operatorzy powinni ogłosić swoje nowe cenniki usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Islandii i Norwegii. Swoje ceny podało już 2 operatorów wirtualnych oraz PLAY.

Główną zasadą jaką mają kierować się operatorzy w nowych cennikach jest usługa nazwana Roam like at home. Mieszkańcy UE mają płacić za połączenia, wiadomości i przesył danych na takich samych zasadach jak w kraju zamieszkania.

Według komunikatu Komisji Europejskiej, w celu stwierdzenia, czy użytkownik nadużywa lub niewłaściwie korzysta z usługi „roam like at home”, operator będzie musiał wykazać nadużycie przez okres przynajmniej czterech miesięcy. W Polsce operatorzy będą stosowali raczej bardziej czytelne i zrozumiałe dla klientów zasady, czyli wprowadzenie wspomnianych powyżej limitów/pul/pakietów, po wykorzystaniu których może zostać naliczona dopłata.

[źródło: http://gsmonline.pl]

Minister kultury, Piotr Gliński, twierdzi, że  każdym demokratycznym kraju istnieją media publiczne i na te media wszyscy obywatele powinni się składać, gdyż to wspólne dobro publiczne.

Ma on również nadzieję na szybkie przyjęcie krytykowanej ustawy, która zmusi użytkowników płatnej telewizji do płacenia abonamentu RTV. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie powszechnej opłaty na media publiczne – 8 zł od każdego.

Rząd w pierwszej kolejności uderzy w abonentów płatnej telewizji – projekt ustawy o opłatach abonamentowych, uzyskał  pozytywną opinię Rady Legislacyjnej i wkrótce zostanie rozpatrzony przez Komitet Stały Rady Ministrów. W przeciągu 2-3 tygodni projekt ustawy powinien znaleźć się w Sejmie.

[źródło: https://media2.pl]

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...