Otwieranie danych – praktyczne porady

Otwieranie danych zyskuje na popularności. Kolejne urzędy i instytucje kultury udostępniają swoje zbiory w portalach publicznych z otwartymi zasobami. Ministerstwo Cyfryzacji wspiera wszystkich zainteresowanych otwieraniem danych. Udostępnia w tym celu specjalne podręczniki, które pomagają otwierać dane i z nich korzystać.

Otwieranie danych a urzędy

Rok od wejścia w życie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego urzędy i organizacje pozarządowe mogły ocenić bieżącą sytuację. W przeprowadzonym badaniu „Ustawa o otwartych danych w opinii sektora publicznego” ponad połowa z 1317 respondentów p stwierdziła, ze jeszcze nie udostępnia swoich danych. Jednak blisko trzy czwarte jest świadoma  konieczności udostępniania informacji sektora publicznego w portalu danych.

Przeprowadzono również badanie mające na celu ocenę ustawowych rozwiązań przez organizacje pozarządowe. Ustawa została oceniona pozytywnie, ale wskazano potrzebę działań edukacyjnych wspierających urzędu w udostępnianiu danych.

Otwieranie danych – podręczniki

Dlatego powstały specjalne podręczniki, które taką funkcję edukacyjną mają pełnić.

„Otwieranie danych. Praktyczny poradnik” jest drugą edycją podręcznika i odpowiedzią na potrzeby informacyjne urzędów. Konieczność jego istnienia została potwierdzona w obu  przeprowadzonych badaniach. Podręcznik krok po kroku przeprowadza urzędy przez proces otwierania danych i pokazuje realizacje tego działania na konkretnych przykładach. W wydaniu prezentowane są najnowsze kategorie danych, zastosowanie przepisów w tworzeniu polityk otwartości danych oraz gotowe rozwiązania dla udostępnienia danych.

Drugim z przygotowanych podręczników jest „Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów”. Opublikowany został przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Wspiera on budowę zintegrowanego systemu zarządzania danymi w mieście. Zawiera informacje pomocne zarówno osobom podejmującym decyzję w zakresie zarządzania i otwierania danych, a także pracownikom zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji oraz odpowiedzialnych za politykę smart city i transformację cyfrową.

Źródło: gov.pl, dane.gov.pl