Zamieszanie z masztami w Zamościu

Mieszkańcy Zamościa protestowali przeciwko budowie masztu. Przeciwko inwestycji byli również radni. Ale maszt telekomunikacyjny stanął. Teraz kolejna firma planuje podobną inwestycję.

Firma Towerlink Poland starała się o wydanie zgody na postawienie „telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz wewnętrzną elektryczną linią zasilającą” na działce przy ul. Gen. Stanisława Maczka.

Po wpłynięciu wniosku o pozwolenie na tę budowę rozpoczęto postępowanie. Wtedy protestować zaczęli mieszkańcy bloków na ul. Lisa-Kuli znajdujących się w sąsiedztwie działki, na której planowana była budowa masztu. O pomoc zwrócili się do radnych. Ci poparli protesty mieszkańców i na sesji podjęli uchwałę sprzeciwiającą się planowanej inwestycji.

Nie udało się w ten sposób zablokować budowy i w maju firma Towerlink Poland otrzymała pozytywną decyzję w sprawie masztu.

– Po prostu nie było żadnych podstaw prawnych, aby wydać inną decyzję. W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. inwestycją celu publicznego, podlegającą ustawie z 2010 roku o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych – powiedziano w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków.

Wcześniej podobny wniosek dotyczący pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej na prywatnym gruncie przy ul. Braterstwa Broni otrzymał decyzję odmowną. W tamtym wypadku o zezwolenie również starała się firma Towerlink Poland. Z uwagi na plan zagospodarowania przestrzennego przewidującego w tym miejscu budownictwo jednorodzinne masztu postawić się na planowanej działce nie udało.

Pozytywna decyzja w sprawie budowy na działce przy ul. Gen. Stanisława Maczka  zachęciła kolejną firmę do starania się postawienie swojej infrastruktury. P4 operator Play złożyła wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Powiatowej.

Mieszkańcy Zamościa muszą albo pogodzić się z rozwojem sieci telekomunikacyjnej w swoim mieście, albo przygotowania na walkę z kolejnymi firmami telekomunikacyjnymi. Ale jak widać walka ta niekoniecznie musi być wygrana.

Źródło: dziennikwschodni.pl