Opozycja zgłasza poprawki do projektu ustawy o otwartych danych

W środę poprawki do rządowego projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego złożyli przedstawiciele opozycji. Jedną z nich jest poprawka uwalniająca do ponownego wykorzystania kod źródłowy oprogramowani, który wytworzony został na potrzeby zadań publicznych.

Odpowiedzialnymi za składanie poprawek są kluby Lewicy, Polski 2050 i klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej.

Poprawkę dotyczącą uwolnienia kodu źródłowego złożył poseł Adrian Zandberg. Mówił też o konieczności udostępniania innych elementów programów komputerowych tworzonych w ramach realizacji zadań publicznych.

W imieniu klubu KP poprawki legislacyjne złożył poseł Dariusz Kurzawa. Poprawko rozszerzające katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych złożył Michał Gramatyk z Polski 2050.

Złożenie poprawek spowodowało ponowne odesłanie projektu do Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Projekt ustawy ma dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Celem ustawy jest zwiększenie podaży otwartych danych i stworzenie optymalnego otoczenia regulacyjnego dla efektywnego wykorzystania informacji sektora publicznego. Posiada on bowiem duże ilości wartościowych zasobów takich jak dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe.

 Źródło: www.cyberdefence24.pl