Odwołanie Taurona od decyzji Prezesa UKE oddalone

W sprawie Taurona, dostępu do słupów elektroenergetycznych i decyzji Prezesa UKE tym razem wypowiedział się SOKiK. Wszystko przez to, że Tauron odwołał się od decyzji z dnia 12 lutego 2021 r. określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia.

Przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa dotycząca wniesionego przez Tauron Dystrybucja S.A. odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 r. Decyzja określała warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia.

31 stycznia 2023 r. SOKiK wydał w tej sprawie wyrok i oddalił odwołanie Taurona. Wyrok znany jest dzięki KIKE, które w postępowaniu występuje jako strona zainteresowana. Sąd zastosował rozstrzygnięcie analogiczne jak w przypadku Enei uznając brak zasadności odwołania.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Tauron może wnieść od niego apelację.

Źródło: okablowani.pl

Czytaj także: