Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

62
Tyler Franta unsplash

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe. Dotyczą one cen transferowych oraz metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Wyjaśnienie zostały opublikowane w związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami. Chodziło o m.in. art. 11e ustawy o CIT.

 – W toku prac powstało rozwiązanie kompromisowe, biorące pod uwagę nie tylko stanowisko orzecznictwa i doktryny prawa, ale również racje i opinie wyrażane przez biznes w toku konsultacji podatkowych. Objaśnienia usuwają wiele zgłaszanych przez przedsiębiorców niewiadomych i w ten sposób zwiększają bezpieczeństwo firm dokonujących następczej korekty cen transferowych   –wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Objaśnienia obejmują kwestie takie jak dokonywanie korekty cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej, zakres pojęcia korekty cen transferowych czy zasady dokonywania korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów.

– W celu wyjaśnienia praktycznych aspektów, związanych ze stosowaniem metody porównywalnej ceny niekontrolowanej oraz dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników, Ministerstwo Finansów podjęło prace, których efektem są niniejsze objaśnienia podatkowe wyjaśniające metodykę stosowania jednej z metod weryfikacji cen transferowych – dodaje wiceminister.

Wspomniane objaśnienia można znaleźć na stronach:

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/objasnienia-podatkowe-dotyczace-korekty-cen-transferowych/

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/objasnienia-podatkowe-dot-metody-porownywalnej-ceny-niekontrolowanej/

Źrodło: gov.pl