MObywatel pojedzie Małopolską Koleją Aglomeracyjną

Elena Saharova pexels

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowość. Tym razem są to bilety okresowe dla mieszkańców Małopolski. Małopolska Karta Aglomeracyjna to kolejny dokument w tym wirtualnym portfelu.

System Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) został zintegrowany z mObywatelem (mTożsamością). Pozwoli to na umieszczenie w aplikacji mObywatel biletów okresowych. Jest to możliwość dla użytkowników systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna, posiadających kartę MKA lub aplikację iMKA.

Małopolska Karta Aglomeracyjna jest systemem zarządzania transportem zrealizowanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Integruje on publiczny transport zbiorowy działający w regionie. Mogą z niego korzystać zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni.

– Do katalogu usług dostępnych w ogólnopolskiej aplikacji mObywatel jako pierwszy w Polsce dołącza system MKA oferujący usługi transportowe. Klienci małopolskich systemów komunikacyjnych otrzymują zatem dodatkowy nośnik biletów okresowych – aplikację mObywatel – mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Aplikacji iMKA pozwala korzystać z publicznego transportu zbiorowego z wykorzystaniem smartfonu lub tabletu. Poprzez nią użytkownik systemu MKA ma dostęp do komunikacji miejskiej w Krakowie i Tarnowie, ale też do kolei aglomeracyjnej czy parkingów Park&Ride.

– Dzięki objęciu systemem MKA obszaru naszego województwa oraz większości usług transportowych w regionie, jak również dzięki zastosowaniu najwyższych standardów informatycznych, możliwa była integracja obu systemów. Małopolska wyznaczyła w tym zakresie standard współpracy dla pozostałych regionów  – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie łączące aplikację ogólnopolską z usługami lokalnymi. Ale   w przyszłości możliwe jest pojawienie się takich usług w innych regionach kraju.

 – Rozmawiamy już z kolejnymi samorządami, które podobnie jak Małopolska, chcą zintegrować swoje rozwiązania z naszym. To spora wygoda dla mieszkańców – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: gov.pl