UKE przebada dostępność stron internetowych operatorów

118

Urząd Komunikacji Elektronicznej  będzie sprawdzał dostępność i użyteczność stron internetowych operatorów telekomunikacyjnych. Sprawdzane będą także mobilne strony internetowe oraz aplikacje. Badanie obejmie również zakres i jakość publikowanych na stronach informacji o świadczonych udogodnieniach.

Celem badania jest potwierdzenie dostępności wymienionych stron i aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich zgodność ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Sprawdzona zostanie poprawność i zakres publikowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji o świadczonych udogodnieniach.

Po przeprowadzeniu badania zostanie opracowany raport, który  będzie zgodny z WCAG 2.1 na poziomie AA.

Badanie ma być przeprowadzone na szerokiej próbie maksymalnie 36 stron przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 15 stron przedsiębiorców pocztowych oraz 20 aplikacji.


UKE ogłosił właśnie postępowanie na to zadanie. O udzielenie zamówienia na to zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
– Zrealizował minimum 200 badań z wykorzystaniem przyjętej metodologii badania w ciągu ostatnich 3 lat
– Zrealizował minimum 200 badań rankingowych dostępności stron internetowych w ciągu ostatnich 3 lat
– Zrealizował minimum 10 badań dostępności aplikacji mobilnych w ciągu ostatnich 3 lat
– Dysponuje Zespołem ekspertów (2 ekspertów), którzy spełniają przynajmniej poniżej określone wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia

Żeby otrzymać zamówienie należy spełnia nie jeden z powyższych warunków, a wszystkie łącznie.

Wybór oferty zależny jest uzyskania jak największej liczby punktów zsumowanych w dówhc kryteriach:
– cena z podatkiem VAT – od tego zależy maksymalnie 40 proc. oceny
– doświadczenie, które odpowiada za 60 proc. oceny

W obu kategoriach można uzyskać 50 punktów.

Oferty na wykonanie zadania UKE przyjmuje do 13 kwietnia 2021 roku

Źródło: UKE