Nowe technologie dla seniorów

80
Marzena Rudnicka, KIGS

W ramach V Kongresu Gospodarki Senioralnej, który odbywał się online w dniach 24-25 listopada tego roku, poruszona została między innymi tematyka nowych technologii, które mogą służyć seniorom.

Hiroshi Kobayashi, profesor Uniwersytetu Tokijskiego opowiedział o opracowanym i opatentowanym przez niego urządzeniu, które ma służyć pracownikom i pacjentom. Jest to kombinezon mięśniowy (szkielet zewnętrzny) Masusu, który pełni funkcję mechanicznego systemu wspomania ruchu. Z jednej strony może on mieć zastosowanie w pracy fizycznej opiekunów osób z ograniczoną sprawnością ruchową (podnoszenie i przenoszenie pacjentów), z drugiej zaś pomaga seniorom zachować niezaleźność w poruszaniu się (trening funkcjonalny, rehabilitacja). Sprzedano już ponad 20 tys. egzemplarzy tego typu urządzeń.

Hiroshi Kobayashi podkreślił przy tym, że w Japonii rośnie liczba placówek opieki długoterinowej, społeczeństwo starzeje się i w efekcie rośnie zapotrzebowanie na automatyzację i szersze zastosowanie sztucznej inteligencji.

Kompetencje cyfrowe

Podczas debaty Pokolenie Silver – nowy klient w e-commerce Krystyna Lewkowicz, prezeska fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zwróciła uwagę, że seniorzy nie są jednorodną grupą. Ci w wieku 60+ i 90+ mają całkowicie różne doświadczenia związane z komputerami, mają też inne potrzeby, które nieraz skutecznie realizują z pomocą wolontariuszy lub ze wsparciem technologicznym (uaktualnienie przeglądarki, nawiązanie połączenia z konkretną stroną internetową, złożenie reklamacji).

Patrycja Sass-Staniszewska, prezeska zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, stwierdziła natomiast, że że wśród seniorów jest duża grupa pasjonatów nowych technologii, którzy obsługują płatności bankowe, sprawnie korzystają ze smartfonów, w tym z social mediów i komunikatorów internetowych.

Szymon Szaciłł-Kosowski, prezes zarządu Quattro por Quattro Sp. z o.o., współtwórca platformy ABCsenior.com, podkreślał, że ze względu na dużą aktywność cyberprzestępców, dla seniorów korzystających z usług e-commerce najważniejsze jest bezpieczeństwo.

O wzorcach dobrego kontaktu biur obsługi klienta z osobami starszymi mówiły podczas kongresu także seniorki pełniące funkcję tajemniczych klientek w programie OK Senior.

Liczba seniorów w Polsce szacowana jest obecnie na 8,5 miliona osób.

Internet dla seniora

Warto przypomnieć, że co do zasady osoby starsze nie szukają w sieci rozrywki, a traktują ją jako miejsce do załatwiania potrzebnych spraw, komunikowania się z bliskimi oraz do pozyskiwania informacji. Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, wielu seniorów chciałoby, a nawet uważa, że musi, korzystać ze zdalnych ścieżek załatwiania spraw, ale nie robi tego, ponieważ nie potrafi. Taka sytuacja wywołuje u tych osób poczucie bycia niepotrzebnym, pozostawionym w tyle i jeszcze bardziej samotnym.

Choć w ciągu ostatnich lat świadomość cyfrowa seniorów rosła, została zahamowana przez pandemię. Kluczowy dla ich włączenia w cyfrowe życie okazał się bezpośredni kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Bez ich bezpośredniej zachęty i pomocy bariery powróciły. Dość dużą grupę wykluczonych cyfrowo seniorów stanowią także „zabiegani emeryci”, którzy po prostu nie są otwarci na doświadczenia związane z nowymi technologiami.