Data Center 2025

318

Badane firmy prognozują wzrost liczby serwerowni do 2025 r. Najbardziej śmiałe prognozy określają go na poziomie ponad 200 proc.

Został opublikowany raport „Data Center 2025: Coraz bliżej brzegu”. Jest on kolejną edycją raportu, który ukazał się już w roku 2014.  Zawiera zaktualizowane prognozy na rok 2025. Od publikacji poprzedniego raportu zmieniła  się bowiem sytuacja. Powstały infrastruktury typu Edge i rośnie segmentacja branży.

Pośród firm korzystających z edge computingu oraz planujących to do 2025 r. 50 proc. spodziewa się wzrostu liczby serwerowni o 100 proc. 20 proc. firm uznaje nawet, że wzrost ten będzie czterokrotny.

Już  teraz 77 proc. firm kontroluje swoje serwery zdalnie.

Jedynie 17 proc. ankietowanych w ogóle nie korzysta ze zdalnego dostępu.

To tylko niektóre wnioski  z badanie „Data Center 2025: Coraz bliżej brzegu”, którego pełną wersję można pobrać na stronie:https://www.vertiv.com/pl-emea/about/news-and-insights/articles/pr-campaigns-reports/data-center-2025-closer-to-the-edge/