Nie tylko o cyberzagrożeniach

XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych jest najważniejszym przedsięwzięciem edukacyjnym z tej dziedziny w Polsce. Odbywa się od 2005 roku, ma też wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

Zaplanowany na 15-17 maja XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Jest także okazją do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierowane są do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

XVI Kongres będzie miał wyjątkowe znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego z uwagi na poniesione straty z powodu pandemii, zdarzeń kryzysowych, nieprzewidywalność wojny w Ukrainie, zagrożeń konkurencji krajowej i zagranicznej, wrogich służb specjalnych, zorganizowanych grup przestępczych i cyberzagrożeń.

ISPortal jest partonem medialnym XVI Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych.