Jakie zmiany pojawią się w programie FERC 2021-2027?

Light beams, super fast light trails.

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazuje, że rząd planuje zmiany programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Dotyczy to przede wszystkim określenia stawek jednostkowych w projektach dotyczących budowy sieci ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

W rządowym wykazie prac legislacyjnych pojawiła się informacja o planowanych pracach nad projektem uchwały Rady Ministrów dotyczącym zmian programu FERC 2021-2027. Zgodnie z informacjami zmiany dotyczyć będą głównie określenia stawek jednostkowych przy wykonywania działań projektowych.

Co zmieni się w FERC?

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o określeniu stawek jednostkowych w projektach, które dotyczą budowy sieci ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego. Przesłanką do tego były korzyści jakie daje stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków. Ustanowienie jasnych zasad rozliczania ma ułatwić beneficjentom tę czynność. Unikną dzięki temu wielokrotnego powtarzania takich samych czynności rozliczeniowych potwierdzanych wieloma dokumentami na temat kosztów. Ujednolicenie rozliczeń ma uprościć i przyspieszyć prace w tym zakresie.

Zdaniem rządu wprowadzenie stawek jednostkowych jest zasadne, gdyż pozwoli beneficjentom na większą koncentrację działań na realnej realizacji projektów – budowie sieci, a nie na rozliczaniu wykonanych prac. Stronie rozliczającej ma to podejście również ułatwić pracę. Weryfikacja wniosków o płatność będzie przebiegać szybciej, a analiza będzie mogła koncentrować się na merytorycznych aspektach projektu.

Stawki jednostkowe są również szansą na ograniczenie ryzyka błędów przy rozliczaniu wniosków o płatność. Pozostaje jednak pytanie o urealnienie wysokości stawek jednostkowych w wytycznych, by nie stanowiły wyzwania logistycznego dla realizujących projekty. Co nie jest proste w czasie wciąż wysokiej inflacji i zmieniających się warunków rynkowych.

Źródło: portalsamorzadowy.pl