NEXERA członkiem FTTH Council Europe

161

NEXERA jako trzecia polska firma została przyjęta do grona członków międzynarodowej organizacji FTTH Council Europe. O dołączeniu do stowarzyszenia decyduje Rada Dyrektorów składająca się z czołowych ekspertów rynku telekomunikacyjnego w Europie, oceniająca firmy ubiegające się o członkostwo według kryterium zaangażowania w rozwój sieci FTTH na rynku lokalnym i paneuropejskim.

Decyzją Rady Dyrektorów FTTH Council Europe we wrześniu 2021 r. Nexera dołączyła do prestiżowego grona ekspertów organizacji.

– FTTH Council Europe to jedno z najważniejszych stowarzyszeń branżowych na świecie. Przynależność do tak elitarnego grona stanowi dla nas ogromny zaszczyt i jest świadectwem tego, że działalność naszej firmy jest zauważona i doceniana nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Chcemy aktywnie korzystać z nowych możliwości, które się przed nami otworzyły. Będziemy dzielić się naszą wiedzą dotyczącą prowadzenia inwestycji światłowodowych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz dobrymi praktykami w zakresie współpracy z operatorami. Jako pierwszy wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny w Polsce już w ciągu 4 lat od momentu rozpoczęcia działalności staliśmy się benchmarkiem na rynku w zakresie współpracy międzyoperatorskiej oraz modelu prowadzenia działalności. Jesteśmy przekonani, że z naszego know-how mogą korzystać również inni. W końcu wszyscy dążymy do jednego, wspólnego celu: rozbudowy infrastruktury FTTH w Europie – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

Celem FTTH Council Europe (Fiber-To-The-Home) jest wspieranie i promowanie efektywnego rozwoju technologicznego kontynentu oraz integracja interesariuszy zaangażowanych w rozwój infrastruktury światłowodowej w Europie. Organizację tworzy ponad 150 firm, a członkami stowarzyszenia są m.in. NOKIA, HUAWEI i Bank ING.

Źródło: informacja prasowa