Cyfrowy Okrągły Stół

118

27 października w Cambridge Innovation Centre Warsaw odbył się Cyfrowy Okrągły Stół. Eksperci reprezentujący całe spektrum polityczne spotkali się, by dyskutować o rozwoju technologii cyfrowych sieci i o tym, jakie niesie to wyzwania dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa.

Cyfrowy Okrągły stół organizowany był przez Fundację Instrat i koalicję Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej. Celem było sprawdzenie, czy różne środowiska w Polsce zgadzają się w kwestiach kluczowych wyzwań dla cyfryzacji w kraju.

A wszystko to niemal w przededniu wypadającego 31 października Dnia Detoksu Cyfrowego.

Kluczowe wyzwania gospodarki cyfrowej to:

1.Cyfryzacja a zrównoważony rozwój
2.Nowe technologie a rynek pracy
3.Wpływ technologii cyfrowych na społeczeństwo

Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarczych w Polityce Insight moderował debatę. Udział w niej wzięli prof. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta RP, Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego, Karolina Iwańska z Fundacji Panoptykon, Pamela Krzypkowska z Microsoft, Wiesław Wilk z Polskiej Chmury, dr Maciej Bernatt z CARS Uniwersytetu Warszawskiego, dr Maciej Kawecki z Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, Krystian Łukasik z Polskiego Instytutu Ekonomiczneg, Jan Zygmuntowski z CoopTech Hub i Damian Iwanowski z Fundacji Instrat.

Źródło: biznes.newseria.pl