Netia w czasach koronawirusa

659
downdetector netia

Netia opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2020 r. Jak na razie koronawirus nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie firmy.

Z upublicznionych informacji wynika, że grupa wypracowała 323 mln zł przychodów i 107 mln zł zysku EBITDA, czyli niemal tyle samo co w I kwartale ubiegłego roku. Wyraźnie wzrosła liczba usług. Jednak największą dominantą jest telewizja – jeśli chodzi o te media Netia ma ponad ćwierć miliona klientów.

W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa Netia osiągnęła przychody w wysokości 323 mln zł, czyli niemal tyle samo co w poprzedzającym kwartale i o 1 proc. mniej niż w I kwartale roku 2019 (odpowiednio 324,5 mln zł i 327 mln zł). Natomiast zysk EBITDA (od tego roku liczony i prezentowany już wyłączenie wg MSSF 16) wyniósł 107 mln zł, co oznacza spadek o 7 proc. w ujęciu kwartał do kwartału, a jednocześnie utrzymanie poziomu z I kwartału ub.r.


Przychody wypracowane w segmencie B2B wyniosły 179 mln zł (+2 proc, kw./kw. i +3 proc. r/r). Na wzrost przychodów w segmencie B2B złożyły się usługi ze wszystkich linii, poza usługami głosowymi. Największy pozytywny wpływ na wyniki w pierwszych trzech miesiącach br. miały usługi dostępu szerokopasmowego i transmisji danych, wynikające z realizacji dużych kontraktów oraz wpływy z hurtowego zakańczania połączeń (interkonekt).

Spółka rozwija też kompetencje w zakresie zaawansowanych rozwiązań ICT (NetiaNext). Przychody przypisane do segmentu B2C wyniosły w I kwartale br. 139 mln zł (-1 proc. kw./kw., -6 proc. r/r). Jednocześnie liczba świadczonych usług (RGU), przypisanych do segmentu B2C Grupy Netia, wzrosła do 1,375 mln (+1 proc. kw./kw., -2 proc. r/r).

Jeśli chodzi o dostęp do internetu, to dzięki akwizycji dwóch mniejszych operatorów (IST, ISTS) w obszarze B2C, przybyło 16 tys. usług. Na koniec marca br. spółka obsługiwała 563 tys. usług dostępu do internetu. 58 proc. wszystkich usług (i 73 proc. usług dostępu do internetu), świadczonych było na sieciach własnych (+5 pkt. proc. r/r). Natomiast penetracja usługami dostępu do internetu na sieciach własnych w trakcie I kwartału 2020 r. wzrosła w tempie ponad 1,5 pkt. proc. i wyniosła na koniec marca br. 15,7 proc.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Grupy Netia w I kwartale 2020 roku wyniosły 74 mln zł i były o blisko 10 mln zł wyższe niż w I kwartale roku 2019. Firma przeznaczyła większe środki na modernizację sieci do standardu gigabitowego (w tym 20 mln zł w ramach projektu Sieć XXI w.). W efekcie na koniec marca br. 1,5 mln łączy Grupy Netia pozwalało na świadczenie usług z prędkością 1 Gb/s.

Źródło: Netia