Orange tnie pensje pracowników

Zarząd firmy Orange Polska podjął decyzję o redukcji niektórych składników pensji pracowników. Trwają rozmowy ze związkiem zawodowym „Solidarność” dotyczące zatrudnienia w firmie i obniżek pensji.

Jak informuje na swojej stronie związek zawodowy „Solidarność” proponowane przez Orange Polska zmiany dotyczą likwidacji nagrody jubileuszowej (poprzez wypłatę jednorazowych rekompensat w przedziale od 10 do 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od lat pracy) oraz zmniejszenie odpisu na fundusz socjalny w latach 2020–2022 (do 25 proc. odpisu podstawowego).

W Umowie Społecznej do renegocjacji jest m.in. przesunięcie terminu procesu podwyżkowego, planowanych w drugim półroczu 2020 r. zwolnień oraz zmniejszenie odpisu z zysku na fundusze centralne.

Według „Solidarności” zarząd Orange Polska uzasadnia proponowane zmiany m.in. przewidywanym spadkiem przychodów spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych oraz ponoszonymi obecnie kosztami związanymi z epidemią koronowirusa, w tym brak świadczenia pracy przez pracowników, którzy pracują np. w salonach sprzedaży.

Orange Polska nie wyklucza wypowiedzenia układu zbiorowego pracy. Choć jednocześnie deklaruje utrzymanie wynagrodzenia oraz zatrudnienia z uwzględnieniem odejść dobrowolnych.

Przedstawiciele związku zawodowego, którzy uczestniczą w negocjacjach podtrzymują swoje zastrzeżenia co do zasadności tak daleko idących zmian w PUZP oraz Umowie Społecznej.

Źródło: Wirtualne Media