NASK o cyberbezpieczeństwie

Państwowy Instytut Badawczy NASK opublikował wydawnictwo „Cyberbezpieczeństwo AI. AI w cyberbezpieczeństwie”. Poświęcone jest ono sztucznej inteligencji i powstało w Dziale Strategii i Rozwoju Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni NASK wraz ze współpracującymi autorami zewnętrznymi. Teraz każdy może zapoznać się z tą publikacją.

W publikacji „Cyberbezpieczeństwo AI. AI w cyberbezpieczeństwie” znajdują się teksty dotyczące sztucznej inteligencji, która wpływa na rozwój różnych dziedzin jak:
– medycyna,
– transport,
– bankowość,
– obronność,
– sfera porządku publicznego,
– sfera prawna.

Testy dotyczą zarówno cyberbezpieczeństwa samej AI, ale też wykorzystywanie jej do zwalczania zagrożeń. W wydawnictwie można przeczytać o:
– atakach na algorytmy uczenia maszynowego,
– technicznej weryfikacji wiarygodności systemów,
– wykorzystywaniu danych treningowych lub trenowanych modeli także w sposób wrogi,
– cyberbezpieczeństwie AI w medycynie,
– wykorzystywaniu AI przez cyberprzestępców,
– polityce UE wobec AI,
– zasadach NATO na odpowiedzialne wykorzystanie AI,
– AI Act.

„Cyberbezpieczeństwo AI. AI w cyberbezpieczeństwie” zawiera tekst Krzysztofa Silickiego – dyrektora ds. strategicznego rozwoju cyberbezpieczeństwa w NASK zatytułowany „Cyberbezpieczeństwo systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję w świetle raportów ENISA”. Znajduja się w nim także artykuły innych ekspertów z NASK-PIB oraz przedstawicieli środowisk akademickich, prawniczych czy administracji.

Publikacje bezpłatnie można pobrać ze strony CyberPolicy.

Źródło: NASK