Mołdawia w europejskim obszarze roamingu

Komisja Europejska ma propozycję, by Mołdawia została włączona do europejskiego obszaru roamingu. Pozwoli to na wykonywanie połączeń telefonicznych i korzystanie z internetu w urządzeniach mobilnych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Dotyczy zarówno osób z Mołdawii, które odwiedzają państwa UE, jak i mieszkańców UE wyjeżdżających do Mołdawii.

Już w chwili przyznania Republice Mołdawii statusu kraju kandydującego w czerwcu 2022 r. wyraziła ona zainteresowanie, by przyjąć przepisy jednolitego rynku w sektorze telekomunikacyjnym. Teraz propozycję przycięcia Mołdawii do europejskiego obszaru roamingu wysunęła Komisja Europejska.

Przyjęcie tego wniosku będzie równoznaczne ze zniesieniem opłat roamingowych w przypadku korzystania z telefonów komórkowych. Skorzystać z tego będą mogli mieszkańcy Mołdawii odwiedzający UE, ale także mieszkańcy UE, którzy wyjadą do Mołdawii.

Obecna propozycja jest wynikiem deklaracji operatorów telekomunikacyjnych z UE i Mołdawii. Wydana 31 maja 2023 r. dotyczy dobrowolnego obniżenia stawek za roaming od 1 stycznia 2024 r.

Propozycję rozpatrzy teraz Rada Unii Europejskiej. Po wydaniu przez nią zgody Komitet Stowarzyszenia UE-Mołdawia w składzie rozstrzygającym kwestie handlowe podejmie decyzję w sprawie zmiany załącznika do układu o stowarzyszeniu.

Dla podróżujących oznacza to wygodę i brak ponoszenia dodatkowych opłat.

Źródło: forsal.pl