TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Mali i średni operatorzy zjednoczeni – relacja z Lokalnego Zjazdu MiŚOT w Janowie Podlaskim 

Zakończył się Lokalny Zjazd MiŚOT w Janowie Podlaskim. Wśród najmocniejszych punktów wydarzenia wymienić należy operatorski hyde park, bloki dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz budowy polskiej sieci LoRaWAN.

Lokalny Zjazd MiŚOT w Janowie Podlaskim odbył się 28 – 29 kwietnia 2022 roku. Już jednak dzień wcześniej, w formule hyde parku, mali i średni operatorzy omówili najważniejsze, nurtujące ich sprawy. Z kuluarowych rozmów podczas całego zjazdu wynikało, że jednym z tematów była wówczas konieczność silniejszego wsparcia organizacji i inicjatyw broniących interesów małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, którzy konfrontują się obecnie z aktualną, niełatwą sytuacją na rynku.

O prawie, podatkach i inflacji

Pierwszego dnia konferencji eksperci i przedstawiciele MiŚOT poruszyli tematykę rosnącej inflacji oraz podnoszenia cen przez lokalnych operatorów. Ewelina Grabiec i Łukasz Bazański, przedstawiciele kancelarii prawnej itBlegal, próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakie sposób operatorzy telekomunikacyjni mogą podnieść ceny za usługi, omawiając przy tym stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Panel, w którym wziął udział także Konrad Baranowski, właściciel średniej wielkości przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego ze ściany wschodniej, zdiagnozował aktualną sytuację, wskazując wśród istotnych problemów między innymi opieszałość w tworzeniu rozwiązań prawnych. – Weźmy pod uwagę na przykład kanalizację wewnątrzbudynkową – wskazywał Konrad Baranowski. – Przepisy są obecnie dobre, ale tworzone były bardzo długo. 

Uczestniczący w dyskusji Tomasz Opolski z KPRM zapowiedział, że kwestia podniesienia cen zostanie uregulowana w sposób korzystniejszy dla operatorów w opracowywanej ustawie prawo komunikacji elektronicznej. – Departament cyfryzacji zmierza już do ukończenia prac na PKE – stwierdził, co jednak nie jest już pierwszą tego typu deklaracją. Panel obfitował również w omówienie niuansów prawnych, które obecne są w polskiej legislacji telekomunikacyjnej. 

Polski Ład był natomiast przedmiotem bloku prowadzonego przez kancelarię Brightspot. Radcy prawni Katarzyna Orzeł i Maciej Jojczyk przede wszystkim wzięli pod lupę nowelizację przepisów, analizując kto dzięki niej zyska, a kto straci.

O równą stawkę 

Kolejnym ważnym momentem podczas pierwszego dnia Zjazdu była prelekcja dotycząca tego, jakie skutki dla współpracy MiŚOT-ów z operatorami systemów dystrybucyjnych w zakresie wykorzystania słupów niesie decyzja sądu w sprawie wstrzymania wykonalności decyzji ramowej Prezesa UKE dla Taurona.

– Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie uzasadnił postanowienia wstrzymującego z grudnia 2021 roku – podkreśliła Ewelina Grabiec, która wyjaśniła ponadto, czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy, którzy chcą w aktualnej sytuacji uzyskać dostęp do słupów Taurona. – W obowiązujących cennikach znajdziemy więc stawki podobne do tych sprzed decyzji ramowych – podkreśliła.

Ewelina Grabiec i prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Karol Skupień poprowadzili też kolejny panel. Dotyczył on opłat za zajęcie pasa drogowego. 

– Mamy dziś do czynienia ze skrajnie niesprawiedliwą i dyskryminującą sytuacją – podkreślił Karol Skupień. – Operatorzy telekomunikacyjni należący do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy budowali sieci w pasie drogowym w latach 2003-2019, nadal objęci są obowiązkiem uiszczania opłat sięgających do 200 złotych za metr kwadratowy. Operatorzy rozbudowujący sieci po wejściu w życie nowelizacji płacą zdecydowanie mniej (do 20 złotych), a największy działający w Polsce operator telekomunikacyjny nie ponosi żadnych opłat za większość sieci umieszczonych w pasie drogowym. 

Usłyszeliśmy też, że KIKE dąży do zmiany tej sytuacji.

Przeciw publicznym operatorom

W dalszej części bloku KIKE Kinga Pawłowska-Nojszewska rozmawiała z przedstawicielami MiŚOT o Centrum Reputacyjnym Komunikacji Elektronicznej oraz rządowych koncepcjach nowych publicznych operatorów telekomunikacyjnych. Operatorzy krytycznie odnieśli się szczególnie do tej ostatniej koncepcji, która tworzy możliwość (a czasami wręcz obowiązek) przejmowania szerokiej gamy klientów przez publicznych przedsiębiorców.

Głos w dyskusji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (USW)  zabrał Maciej Syguła z firmy Ahmes (członek KIKE). Wskazał on, że projekt zakładający, że minister sprawiedliwości w drodze decyzji będzie wskazywał przywięzienny zakład pracy (PZP), który świadczyć będzie usługi telefoniczne tymczasowo aresztowanym (obowiązkowo) oraz skazanym (fakultatywnie), w praktyce uniemożliwia mu prowadzenie działalności, w jakiej się wyspecjalizował.

Dowiedzieliśmy się też, że projekt omawianej ustawy nie wskazuje przy tym, iż każdy areszt śledczy i każdy zakład karny będzie obsługiwany przez odrębny PZP. Istnieje więc możliwość, że jeden taki zakład będzie obsługiwał nawet wszystkie te placówki. Status PZP może przysługiwać m.in. spółce, w której Skarb Państwa posiada więcej niż połowę udziałów lub akcji i której osoby pozbawione wolności stanowią co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych, przy czym nie muszą to być osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Taką firmą mógłby stać się Exatel, którego przedstawiciel – Maciej Szczęsny – wziął udział w panelu poprzez połączenie zdalne.

O nowoczesnych technologiach

Temat technologii w biznesie i w codziennym życiu pojawił się drugiego dnia zjazdu. O zastosowaniach Internetu Rzeczy opowiedział między innymi Jacek Sekuła z polskiej firmy Grenton. 

– Oferowany przez nas system Smart Home to rozwiązanie spod szyldu domowej automatyki. Wielu klientów wciąż nie ma wiedzy, że nowoczesne technologicznie rozwiązania są dostępne, a ich ceny są przystępne – wskazał ekspert.

Dowiódł także, że rozwiązania Smart Home to bardzo dynamiczny rynek, w którym swoją niszę (i zarobek) mogą znaleźć także mali i średni operatorzy.  

– 10 proc. realizowanych obecnie inwestycji w budownictwie oferuje obecnie rozwiązania Smart Home – podkreślił. – Szacuje się też, że kolejny wzrost nastąpi już wkrótce. Warto wiedzieć, że marka Grenton tworzona jest przez byłych operatorów – dodał.

Wieści z Grupy MiŚOT

Podczas zjazdu duża prezentacja poświęcona była także projektom Grupy MiŚOT. Krzysztof Czuszek zapowiedział między innymi wymianę urządzeń w EPIX oraz stworzenie ringu łączącego wszystkie trzy należące do Grupy MiŚOT węzły wymiany ruchu (Katowice, Warszawa i Poznań).

Tomasz Brol opowiedział natomiast o rozwoju projektu Polska LoRaWAN w każdym powiecie. Inicjatywa jest realizowana na podstawie lokalnego potencjału MiŚOT. Bieżący rok ma być dla polskiego LoRaWAN momentem przełomowym. Twórcy projektu – Krzysztof Czuszek, Sebastian Kachel, Artur Tomaszczyk i Tomasz Brol – przedstawili kalendarium przedsięwzięcia i jego możliwe komercyjne zastosowania. Warto przy tym zaznaczyć, że LoRaWAN w Polsce powstaje na bazie IPV6. Uzasadnienie dla tego rozwiązania przedstawił Artur Tomaszczyk podczas prezentacji IPV4 czy IPV6? Oto jest pytanie...

Mali i średni operatorzy telekomunikacyjni są odpowiedzialni społecznie. O tym opowiedzieli Sebastian Kachel, Paweł Gniadek i Daniel Piecuch. Podkreślili, że dzięki CSR firmy MiŚOT-ów mogą budować relacje z otoczeniem, integrować załogę oraz dbać o ochronę lokalnych terenów i środowiska naturalnego. Podczas uroczystej gali w pierwszym dniu zjazdu wręczono także nagrody w konkursie TeleOdpowiedzialny Roku 2021. 

Prężnie rozwija się także MiŚOT Akademia, czyli rozwiązanie przygotowane z myślą o zarządcach firm, którzy wiedzą, że siłą biznesu są dobrze wyedukowani i nadążający za najlepszymi standardami pracownicy i właściciele. MiŚOT Akademia ma za zadanie zapewnić właśnie taki szeroki pakiet szkoleń. 

– Siłą MiŚOT-ów jest również lokalność – podkreślał między innymi Marcin Orocz podczas prezentacji odnowionej inicjatywy Lokalni.pl. 

Zaprezentowane zostały także inne ważne projekty Grupy: TeleCentrum, MdO i sklep. Zarząd przedstawił informacje o zaawansowaniu tworzenia Grupy MiŚOT –  skonsolidowanej struktury firm pracujących na rzecz operatorów, kończącym się procesie rejestracji zmian w statucie spółki MiŚOT SA oraz kryteriach udostępnienia operatorom akcji tego podmiotu.

– To będzie spółka należąca do operatorów i pracująca dla operatorów – mówił Krzysztof Czuszek. Akcjonariuszami podmiotu będą osoby fizyczne, tworzące firmy, które przez lata budowały sukces EPIX-a i obecnie korzystają z usług Grupy MiŚOT.

Ponadto zapowiadane są preferencje dla tych firm, które chcąc zwiększyć przydział akcji zwiększą zamówienia w EPIX.

Cyberbezpieczne MiŚOT-y

Organizatorzy podkreślili kluczowe znaczenie cyberbezpieczeństwa. Maciej Linscheid i Marcin Zemła, eksperci w dziedzinie związani z projektem MiŚOT dla Security, przedstawili przodujące zagadnienia oraz przedstawili, w jaki sposób MiŚOT-y i ich klienci mogą być cyberbezpieczni, dzięki rozwiązaniom oferowanym przez Grupę MiŚOT i projekt MdS. Na slajdach zaprezentowane zostały między innymi, zapowiadanie w Bukowinie, screeny z interfejsu użytkownika. 

Ochrona infrastruktury telekomunikacyjnej to jednak przede wszystkim praktyka. Zadaniem ekspertów było zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia i metody ich eliminacji, a uczestnicy zjazdu poznali znaczenie testów penetracyjnych i stres testów.

Omawianej tematyki dotknęła też prelekcja o bezpieczeństwie informacji w zderzeniu z konkurencją. Marcin Zemła z pasją opowiedział o trollingu i kształtowaniu rzeczywistości przez korporacje oraz podał kilka skutecznych metod, jak radzić sobie z biznesowymi rywalami wykorzystującymi nieuczciwe zagrywki.

Teraz Kołobrzeg

– Lokalny Zjazd MiŚOT w Janowie Podlaskim pokazał, jak dużą popularnością cieszą się merytoryczne prelekcje dotyczące spraw małych i średnich operatorów – zaznacza Krzysztof Fujarski z projektu MdM, operatora zjazdu.  – Podczas wielu z nich obłożenie sal było bliskie 100%, a dyskusje (szczególnie ostatnia) spowodowały, że trzeba było wydłużać czas. Nic dziwnego, że zarówno w Bukowinie, jak i w Janowie Podlaskim zabrakło wejściówek na długo przed końcem rejestracji – dodaje. 

Uwielbiana przez MiŚOT-y formuła spotkania na żywo dopiero po raz drugi powróciła w pełnym wymiarze po pandemii. Nie zabrakło dyskusji w przerwach między prelekcjami oraz w kuluarach podczas wieczornej gali. Zjazdy MiŚOT, oprócz przekazywania wiedzy, sprzyjają nawiązywaniu relacji biznesowych. Aktywność uczestników w tym zakresie była znaczna, co w rozmowach z nami potwierdzali też wystawcy. Organizatorzy zapowiedzieli, że kolejne spotkania będą kontynuowały ten trend.

Przypominamy, że kolejny Lokalny Zjazd MiŚOT “Północ” planowany jest 14 -15 czerwca w  Kołobrzegu, a zjazd “Zachód” na listopad. Ich organizatorami, podobnie jak w przypadku wydarzenia w Janowie Podlaskim, będą: Grupa MiŚOT, KIKE i Fundacja Nasza Wizja.

Polecamy pospieszyć się z rejestracją, zanim zabraknie miejsc. Przypominamy link do rejestracji: misot.pl/zjazdy

Fotogaleria:

Zobacz też:

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...