TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

LoVo umożliwi terminowe wywiązanie się z wymagań UKE dotyczących PLI CBD i PLI CBD2

Grupa Telekomunikacyjna LoVo uruchomiła otwartą Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych PLI CBD oraz dostosowało narzędzie do wymogów PLI CBD2. Obowiązek działania z wykorzystaniem platformy nie oznacza dla Operatorów przymusu jej budowania. Wszyscy Operatorzy, którzy nie chcą tworzyć własnego rozwiązania mogą skorzystać z otwartej platformy dla partnerów współpracujących z LoVo, których jest obecnie ok. 500. Pozostali Operatorzy mogą zlecić LoVo realizowanie wymogu UKE w zakresie PLI CBD jak i PLI CBD2.

Zapisy Prawa Telekomunikacyjnego w Polsce wdrożone na podstawie Dyrektyw Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy nakładają na Operatorów wymóg, „zgodnie z którym, wszyscy abonenci posiadający numery należące do krajowego planu numeracji telefonicznej mogą na swój wniosek zachować dotychczasowy numer przy zmianie operatora oraz aby aktywacja numeru u nowego dostawcy usług następowała w ciągu jednego dnia roboczego”.
Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), bo o tym projekcie jest mowa w art. 78 ust. 4 Prawa Telekomunikacyjnego jako platformie prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jest rozwiązaniem ujednolicającym komunikację pomiędzy różnymi systemami Operatorów Telekomunikacyjnych.
Radosław Trojakowski, Dyrektor Techniczny Grupy Telekomunikacyjnej LoVo informuje, że LoVo jako Operator Telekomunikacyjny jest gotowy do realizacji rozporządzenia UKE odnośnie wdrożenia projektu PLI CBD oraz PLI CBD2. „Procedura jest obowiązkowa dla wszystkich Operatorów dysponujących numerami telefonicznymi powyżej jednego tysiąca. LoVo jako Operator jest przygotowany do nawiązania relacji biznesowo partnerskich z Operatorami, którzy nie dysponują wystarczającym zapleczem informatycznym oraz administracyjnym do prawidłowego i terminowego zrealizowania wymogu UKE zarówno w zakresie PLI CBD jak i PLI CBD2”.
W LoVo obsługa PLI CBD i PLI CBD2 polega na przyłączeniu partnera do PLI CBD i PLI CBD2, co umożliwia wykonywanie obowiązków określonych w powyższej ustawie, tj.:
1. przekazywania informacji o adresie zainstalowania zakończenia sieci,
2. numerze abonenta,
3. danych identyfikacyjnych abonenta,
4. przenośności numerów,
5. uporządkowywania numeracji,
6. zgłaszanie usterek celem identyfikacji lokalizacji, z której zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego. Więcej na www.plicbd2.lovo.pl.
PLI CBD wydaje się dość skomplikowaną platformą realizującą szereg zadań, których wdrożenie wymaga dokładności i terminowości. Instrukcje UKE są bardzo rozbudowane i wymagają doświadczonej ekipy programistycznej do stworzenia odpowiedniego narzędzia.
„Programiści LoVo stworzyli autorskie rozwiązanie, które zautomatyzowało proces realizacji PLI CBD2. LoVo zestawia i utrzymuje szyfrowane połączenie do PLI CBD2 zgodnie z wymogami określonymi w Prawie Telekomunikacyjnym oraz implementuje otrzymane w procesie realizacji usługi certyfikaty” – podsumowuje Radosław Trojakowski.
Na bazie autorskiego rozwiązania LoVo może wesprzeć usługowo operatorów, których ten obowiązek także dotyczy i reprezentować ich przed regulatorem przy prowadzeniu baz danych, połączeniu baz abonenckich z PLI CBD2 oraz podczas realizowania obowiązkowego procesu przenoszenia numeracji pomiędzy operatorami z wykorzystaniem PLI CBD2. Gotowe rozwiązania to oszczędność kosztów, czasu, jakości pracy oraz terminowe wywiązywanie się z nałożonych przez regulatora zobowiązań.
^0ED567A6306524AE896A27ADEB532BBAC023C44C574DFC1D43^pimgpsh_fullsize_distr
Źródło:LoVo

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...