Likwidacja „białych plam” kluczowym działaniem na najbliższe lata

285

Sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski twierdzi, że zamazywanie „białych plam” internetowych – czyli miejsc bez dostępu do szerokopasmowego internetu, jest coraz trudniejsze, a zarazem coraz bardziej kosztowne. Jednak jest to kluczowy cel na ten i nadchodzące lata. Jego realizację będą wspierać m.in. fundusze Unii Europejskiej.

Przyłączenie pozostałych 3 mln budynków, które nie mają jeszcze wymaganego podłączenia do internetu,  ma zająć około 3-4 lat. Dlatego kluczowym wyzwaniem – według Zagórskiego – będzie w tym okresie rozwój sieci światłowodowej w Polsce.

– Zostało nam 2 mln 800 tys. budynków mieszkalnych, które nie mają dostępu do stałego łącza. To ok. 3 mln 800 tys. gospodarstw domowych, które chcemy przyłączyć do szerokopasmowego internetu, przede wszystkim w oparciu o sieć światłowodową  – ocenia minister.

Informuje też, że realizacji tego celu będzie podporządkowane przygotowanie do zagospodarowaniu unijnych funduszy, które trafią do Polski w ramach nowej perspektywy finansowej. Również środki z Funduszu Szerokopasmowego pomogą w likwidacji „białych plam”.

– Chodzi zarówno o tzw. Wieloletnie Ramy Finansowe, czyli nowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa, jak i wdrożenie Krajowego Planu Odbudowy w części dotyczącej cyfryzacji. A trzeba pamiętać, że minimum 20 procent całego Krajowego Planu Odbudowy musi być przeznaczone na cyfryzację – wyjaśnia Marek Zagórski.

Coraz większe trudności i wyższe koszty, które wiążą się z całym procesem wynikają według Zagórskiego z tego, że budynki opłacalne dla operatorów zostały już przyłączone do sieci. Niepodłączone zostały te obszary, na których nie tylko koszt przyłączenia jest największy, ale także samo utrzymanie sieci przewyższa przychód, jaki operator mógłby uzyskać z abonamentu.

Oprócz rozwiązania problemów w kwestiach technicznych i finansowych potrzebne są również zmiany legislacyjne.

– Obok dokończenia prac nad projektami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Prawa komunikacji elektronicznej, chcemy także dokonać kompleksowej nowelizacji ustawy o informatyzacji. Będzie to fundamentalna zmiana wdrażająca w Polsce domyślność cyfrową – mówi minister.

Kolejne podejmowane kroki mają wprowadzić rzeczywisty prymat cyfrowości nad papierem, by budować architekturę informacyjną jako podstawę, która pozwoli na dalszy rozwój cyfrowego państwa.

Cyfryzacja Polski o wyzwanie zarówno dla państwa jak i operatorów telekomunikacyjnych. Równie ważne jak budowa sieci 5G.

– A być może ważniejsze, bo bez sieci światłowodowej nie da się tak naprawdę rozwijać sieci mobilnych – dodaje Marek Zagórski Działaniami uzupełniającymi ten główny cel będzie sprawne przeprowadzenia aukcji 5G oraz rozwój nowych e-usług, także skierowanych do rolników.

Źródło: https://www.wnp.pl/