List otwarty Stowarzyszenia e-Południe do SGT (aktualizacja – 25 stycznia, godz. 16.00)

Zarząd Stowarzyszenia e-Południe, skupiającego Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych, wyraził zaniepokojenie propozycją podwyżek za pakiety telewizyjne, które zaproponowało SGT.

W ostatnich godzinach prawie 40 operatorów telekomunikacyjnych, reprezentujących ponad 19 tysięcy odbiorców, sprzeciwiło się formie i skali proponowanej podwyżki. Grupa ta dynamicznie rośnie.

Zarząd e-Południe – w liście otwartym – zaproponował SGT rozmowy w celu wypracowania wspólnego stanowiska, korzystnego dla SGT, MiŚOT-ów i ich klientów.

(Aktualizacja – 25 stycznia, godz. 16.00):

Według informacji uzyskanych z facebookowej grupy drMiSOT do protestu przystąpiło blisko 70 operatorów obsługujących ok. 31 000 klientów Jambox, co stanowi ponad 36% wszystkich odbiorców tej usługi.

(Aktualizacja – 24 stycznia, godz. 18.30):

Według informacji uzyskanych z facebookowej grupy drMiSOT do protestu przystąpiło ponad 50 operatorów obsługujących ok. 27 000 klientów Jambox, co stanowi ponad 1/4 wszystkich odbiorców tej usługi.