Lepsza ochrona praw autorskich na Facebooku

62

Facebook zapowiada nowe rozwiązania dotyczące praw autorskich. Dotyczyć będzie to wszystkich treści zamieszczanych w serwisie. Lepsza narzędzia ułatwią zgłaszanie roszczeń i wyszukiwanie treści naruszających własność intelektualną

Zapowiadana jest rozbudowa mechanizmów bezpieczeństwa marek oraz aktualizacja kwestii praw autorskich do znaków towarowych i reklam. Dzięki temu reklamodawcy otrzymają narzędzia lepiej dostosowane do ich potrzeb. A użytkownicy będą mieć dostęp do treści wyższej jakości.

Ma to umożliwić zarabianie na treściach objętych prawami autorskimi. Także  w przypadku wykorzystania ich przez inną stronę.

Za pośrednictwem menedżera praw autorskich można zgłaszać roszczenia oraz pobierać pieniądze za reklamy, które wykorzystują chronione materiały. Muszą być one opublikowane na stronach spełniających standardy społeczności i zasady monetyzacji dla partnerów. Także ich treść musi być zgodna zasadami monetyzacji treści.

Serwis przekonuje, że to sposób by strony miały możliwość wykorzystać też treści będące czyjąś własnością. I nie będzie ryzyka usunięcia materiału. Zwiększy to też możliwości reklamodawców. Natomiast użytkownikom zapewni dostęp do atrakcyjnych treści, które nie będą blokowane z uwagi na prawa autorskie.

Wprowadzane są także mechanizmy kontroli. Umożliwia ona rezygnację z wyświetlania w filmie reklam, co do których zgłoszono roszczenia.

Rozpoczyna się również integracja listy dopuszczonych wydawców i filtru asortymentu w menedżerze reklam.

Aplikacja prawa autorskie

Facebook wprowadza ulepszenia do aplikacji prawa autorskie do znaków towarowych i reklam. Umożliwi ona wykrywanie i zgłaszanie treści naruszających te prawa. Firmy będą mogły prosić o dostęp do tego narzędzia. Zarejestrowane podmioty będą mogły monitorować i przeszukiwać reklamy i ogłoszenia. W przypadku znalezienia treści naruszających prawa autoskie mogą to od razu zgłosić. Zespół ds. praw autorskich Facebooka przeanalizuje materiały i w uzasadnionych przypadkach usunie je w ciągu jednego dnia po otrzymaniu zgłoszenia.

Obecnie wprowadzane są aktualizacje tej aplikacji rozszerzające zakres jej działań.

Źródło: wirtualnemedia.pl