TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Decyzją rządu dane otwarte jeszcze szerzej

Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027. Jest on krajową strategią obejmującą zagadnienia z obszaru  udostępniania i zarządzania danymi.

Program Otwartych Danych skierowany jest do organów administracji rządowej, KPRM oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jednak realizować mogą go także inne podmioty tworzące lub przechowujące dane. Głównie jednostki samorządu terytorialnego czy podmioty prywatne.

– Dzięki strategii dotyczącej otwierania danych realizowanej konsekwentnie od 2016 roku Polska przesunęła się najpierw z zastanej pozycji obserwatora do grupy ”szybko awansujących”, a następnie zdobyła status jednego z liderów w europejskim rankingu otwierania danych. Chcemy kontynuować ten kierunek zmian, stąd nowy Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027 – wskazuje Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Adam Andruszkiewicz informuje też, że program ma poszerzyć projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Chodzi o praktyczne i techniczne mechanizmu dotyczące otwierania danych na poziomie administracji rządowej.

– Realizacja Programu przyczyni się do wzrostu podaży i poprawy jakości danych na portalu dane.gov.pl, niezbędnych do budowy innowacyjnych usług, aplikacji i innych produktów, w tym na potrzeby nowych technologii. Poprawi transparentność działań administracji i podniesie umiejętności przedstawicieli administracji w zakresie udostępniania i zarządzania danymi – wyjaśnia Adnruszkiewicz.

Cele Programu to m.in. zwiększenie dostępności  danych na portalu dane.gov.pl czy wzrost wykorzystania i wymiany danych. Ale takze współpraca z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych, większa wiedza i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz większa świadomość społeczna w obszarze otwartych danych.

Program jest kontynuacją otwierania danych z lat 2016-2020.

W dokumencie przyjęto rozwiązania takie jak zwiększanie liczby zasobów danych udostępnianych przez API na portalu dane.gov.pl czy zwiększanie liczby automatycznego pobierania metadanych m.in. do portalu dane.gov.pl. Rozszerzeniu ma ulec sieć pełnomocników ds. otwartości danych. Pojawić się mają inicjatywy na rzecz wzmocnienia współpracy z dostawcami danych. Mają to być konferencje, warsztaty czy spotkania robocze.

Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 został opublikowany w Monitorze Polskim 23 marca 2021 r.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...