Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Laptopy dla nauczycieli od polskich przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy mają w ofercie laptopy, mogą zarejestrować swoją firmę w programie Laptop dla nauczyciela. Program ma na celu zapewnienie sprzętu dydaktycznego, ale także wsparcie polskiego biznesu.

Dzięki programowi nauczyciele mogli skorzystać z rządowego dofinansowania do zakupu laptopów w danym sklepie.

Dodatkowe informacje dostępne są na infolinii pod numerem (42) 253 54 36 lub pod adresem LDNpomoc@coi.gov.pl.            

Zarejestrować można zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe, o ile spełnione są poniższe przesłanki:

Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli o wpis na listę przedsiębiorców będzie mógł się starać każdy przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Źródło: gov.pl

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

Najnowsze

mObywatel zostanie zmieniony decyzją UE

Unia Europejska zadecydowała, że mObywatel zostanie zmieniony. Wiąże się to z możliwością wylegitymowania się...

PARP ma 4,2 mld euro z Funduszy Europejskich do rozdania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację naborów z programów Fundusze Europejskie dla...

Gospodarka w 2023 r. – podsumowanie 

Zbliża się koniec roku, co stanowi okazję do gospodarczego podsumowania tego okresu. Bez wątpienia...

Po połączeniu UPC Polska i Play skargi klientów nie milkną

W sierpniu Play i UPC połączyły się. Od września klienci skarżą się na usługi,...