TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

KPO – gwarancje potrzebne czy nie?

Realizacja projektów z Krajowego Planu Odbudowy to szereg kwestii prawnych, które beneficjenci programu powinni poznać. Jednym z zagadnień jest kwestia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Czy jest ona konieczna przy realizacji projektu? Czy bez niej podmiot odpowiedzialny za projekt otrzyma zaliczkę?

Przy realizacji projektu ze wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności beneficjent otrzymuje dofinansowanie w formie:
– zaliczki,
– refundacji niebędącej płatnością końcową,
– refundacji będącej płatnością końcową.

W każdym przypadku beneficjent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia przedsięwzięcia poprzez złożenie weksla in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco.

Czy gwarancja jest konieczna?

Istnieje jednak kolejne zabezpieczenie w przypadku wypłacania dofinansowania w formie zaliczki. Wtedy wymagana jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. Ustanawiana jest przed wypłatą pierwszej transzy zaliczki. Wysokość gwarancji to najwyższa transza zaliczki określonej w harmonogramie płatności.

Bez złożenia gwarancji zaliczkę mogą otrzymać podmioty, które we wniosku oświadczyły, że posiadają wymagane doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych.

– Niemniej jednak, także w przypadku tych podmiotów, które powołały się na swoje doświadczenie, umowa przewiduje obowiązek ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w wysokości odpowiadającej co najmniej najwyższej transzy zaliczki, jeśli kwota zaliczki, określona w harmonogramie płatności, przekracza kwotę 10 000 000 zł – informuje Kamila Mizera- Płaczek, radczyni prawna itBlegal.

CPPC wycofuje się z gwarancji

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w mailach wysłanych do beneficjentów KPO poinformowało, że wycofuje się z obowiązku ustanowienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w stosunku do podmiotów, które we wniosku złożyły oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego zabezpieczenia. Dotyczy to wniosków o zaliczki nawet w kwocie powyżej10 000 000 zł.

Zmiana skutkuje koniecznością zawarcia aneksu do umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Uzasadnieniem jest otrzymanie od „Instytucji odpowiedzialnej za inwestycję potwierdzenia, że odbiorcy wsparcia w ramach inwestycji C 1.1.1 KPO są podmiotami świadczącymi usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym (o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)”.

–  O ile zmianę można oceniać pozytywnie, o tyle zastanowić by się można, czy wymóg w istocie zasadny był od początku, na jakiej podstawie znalazł się w umowie, jak również, czy gdyby tego wymogu nie było, to więcej podmiotów zdecydowałoby się wziąć udział w naborze – mówi Kamila Mizera- Płaczek.

Jak to w końcu z gwarancja jest?

Sytuacja może wywołać nieporozumienie. Obecnie podmioty nie do końca wiedza, czy gwarancja jest potrzebna czy nie.

– W tym miejscu podkreślam, że wymóg ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość najwyższej transzy zaliczki, dotyczący podmiotów, które nie wykazały we wniosku doświadczenia w realizacji inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych na terenie kraju, w roli inwestora, zdobytego w terminie od 1 stycznia 2015 r., niezmiennie obowiązuje – stwierdza radczyni prawna itBlegal.

Podsumowując:
Jeśli dany podmiot nie ma doświadczenia, a chce otrzymywać zaliczki, to musi ustanowić gwarancję.

Źródło: okablowani.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...