TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Korzystasz ze środowiska – sporządź raport

Mali i średni przedsiębiorcy różnych branż, w tym także telekomunikacyjnej, których działalność powoduje emisje do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji są z definicji podmiotami korzystającym ze środowiska. Powinni w związku z tym sporządzać i wprowadzać raporty do Krajowej bazy prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Emisje są przy rozumiane bardzo szeroko. Obowiązek sporządzanie raportów ciąży w związku z tym także na podmiotach, które eksploatują pojazdy, instalacje spalania paliw, a nawet po prostu posiadają klimatyzację. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązek sporządzania i wprowadzania raportów do Krajowej bazy dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, którego działalność powoduje emisje. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, chyba, że eksploatują instalację powodującą emisje wymagającą pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego lub eksploatują źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

Sposób wprowadzania raportu do Krajowej bazy został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877). Zgodnie z tym rozporządzeniem raport do Krajowej bazy wprowadza się przez stronę internetową Krajowej bazy dostępną pod adresem: http://www.krajowabaza.kobize.pl.

Na początek należy rzecz jasna zarejestrować podmiotu w bazie, po czym otrzymujemy login i hasło dostępu. W celu ułatwienia wprowadzania danych na stronie internetowej Krajowej bazy w zakładce Instrukcje/poradniki zostały umieszczone materiały pomocnicze, w tym Instrukcja wypełniania formularza rejestracji podmiotu w Krajowej bazie oraz poradniki dotyczące sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy (pomagają poruszać się po systemie Krajowej bazy w raporcie za konkretny rok).

W jaki sposób wprowadzić w raporcie do Krajowej bazy informacje dotyczące użytkowanych pojazdów?

Po zalogowaniu się do systemu Krajowej bazy, należy wybrać podmiot oraz rok sprawozdawczy. Następnie w kolumnie Akcja należy nacisnąć przycisk sporządź raport (Akcja -> sporządź raport) i w następnej kolejności należy wybrać zakładkę Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń.

W zakładce Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń widoczne są w menu po lewej stronie pozycje:

Spalanie paliw w silnikach spalinowych urządzeń; Emisja z innych urządzeń oraz pole wyboru Urządzenia (w tym środki transportu) nie były przez podmiot eksploatowane, które zaznacza się w przypadku, gdy podmiot nie eksploatował urządzeń, w tym środków transportu.

W części Spalanie paliw w silnikach spalinowych urządzeń należy sprawozdać zużycie paliw z urządzeń (w tym środków transportu), jakie eksploatowane są przez podmiot, w zależności od rodzaju silnika.

W części Emisja z innych urządzeń należy wprowadzić informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych substancji z urządzeń innych niż te, które mogą zostać sprawozdane w części Spalanie paliw w silnikach spalinowych urządzeń.

Pytania i wątpliwości można próbować rozwiązać poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Krajowej bazy pod numerem 22 56 96 596 (przed połączeniem warto uzbroić się w cierpliwość) lub kontakt mailowy: pomoc@krajowabaza.kobize.pl.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...