Konsultacje w sprawie reklamy politycznej

212

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu unijnego rozporządzenia w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. Opinie i stanowiska można przesyłać do 21 stycznia 2022 r.

Pod koniec 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia – regulation on the transparency and targeting of political advertising. Zawiera on regulacje świadczenia usług reklamy politycznej oraz i ochrony danych osobowych. Wprowadza przepisy gwarantujące wysoki poziom przejrzystości usług reklamy politycznej i usług powiązanych w Unii Europejskiej.

Projekt jest także zbiorem przepisów służących ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie reklamy politycznej. Celem wprowadzenia tych przepisów jest rozwój wspólnego rynku, wprowadzenie standardów transparencji i wpieranie sprawiedliwych wyborów.

Pełen tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1641211840297&uri=CELEX%3A52021PC0731

Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu unijnego rozporządzenia. Swoje uwagi i opinie można zgłaszać pod adresem mailowym: Anna.Podgorska-Buompane@mc.gov.pl oraz Przemyslaw.Typiak@mc.gov.pl.

Konsultacje trwają do 21 stycznia 2022 r.

Źródło: gov.pl