Konsultacje rynkowe Centralnej Platformy Zarządzenia Miastem

59
Paweł Czerwiński, Magda Drobczyk

Otwarto konsultacje rynkowe w sprawie Centralnej Platformy Zarządzenia Miastem. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 kwietnia 2021 r.

Centralna Platforma Zarządzania Miastem to projekt zaplanowany w Krajowym Planie Odbudowy pod patronatem sekretarza stanu Adama Andruszkiewicza. Projekt opracowuje Departament Rozwiązań Innowacyjnych. Zakładane cele to wsparcie samorządów w odbudowaniu lokalnych gospodarek oraz skierowanie ich na ścieżkę cyfrowego i zrównoważonego rozwoju.

Żeby to osiągnąć potrzebne są różnorakie działania:

Zbudowanie i wdrożenie centralnej platformy do zarządzania zadaniami samorządów. W tym celu powstanie też biblioteka gotowych rozwiązań opartych na technologii Internetu Rzeczy (IoT) i Sztucznej Inteligencji (AI). Będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie i z uwzględnieniem lokalnej specyfiki.

Zostaną rozszerzone możliwości stron internetowych urzędów o elektroniczne usługi dla mieszkańców. Możliwa będzie także ich personalizacja, która pozwoli na chociażby rozsyłanie informacji o wysokości podatku od nieruchomości czy składanie wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Powstaną cyfrowe centralne bazy danych na temat infrastruktury i zasobów. Zawierać będą m.in. projekty organizacji ruchu, sieci przesyłowych i pomp wody czy stanu wałów przeciwpowodziowych. Do tego dochodzą narzędzia analityki pozyskanych w trakcie realizacji projektów konkursowych danych do ponownego wykorzystania.

Ogłoszone też zostaną konkursy dla samorządów. Będą finansować rozwiązania z obszarów zarządzania zadaniami samorządów w procedurze przetargowej.

Ogłoszone właśnie konsultacje rynkowe dotyczące projektu zostały podzielone na dwie części:
1. Zebranie informacji o możliwościach technicznych dla budowy Centralnej Platformy Zarządzania Miastem
2.Zebranie informacji o niezbędnych do przygotowania badania rynku w zakresie potrzeb technologicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Elektroniczne zgłoszenia do konsultacji można wysłać do 26 kwietnia do godz. 12.00. Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/premier/centralna-platforma-zarzadzania-miastem

Źródło: gov.pl