Konsultacje przepisów wykonywania RODO

ogłoszenie, konsultacje

Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące wykonywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Teraz można brać udział w konsultacjach dokumentu, zgłaszać d niego swoje opinie i uwagi.

Na stronach rządowych znalazła się zachęta do udziału w konsultacjach publicznych dodatkowych przepisów proceduralnych dotyczących wykonywania RODO. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w językach:
– angielskim,
– niemieckim,
– francuskim.

Na razie nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia.

Co się zmieni w RODO?

Inicjatywa ma pozwoli usprawnić współpracę między krajowymi organami nadzorczymi ds. ochrony danych podczas egzekwowania RODO w sprawach transgranicznych. Polegać ma na harmonizacji niektórych aspektów procedur stosowanych przez krajowe organy nadzorcze ds. ochrony danych.

Projekt rozporządzenia dookreśla:
– zasady składania i rozpatrywania przez krajowe organy nadzorcze skarg w sprawach transgranicznych – przewidziano formularz skargi w sprawach transgranicznych, który znajduje się w aneksie do projektu rozporządzenia,
– zasady współpracy i wzajemnej pomocy krajowych organów nadzorczych w sprawach transgranicznych,
–  zasady dostępu do dokumentacji i informacji poufnych w ramach postępowań transgranicznych,
– zasady postępowań w przypadku procedury z art. 65 RODO  czyli rozstrzygania sporów przez Europejską Radę Ochrony Danych,
– zasady postępowań w przypadku procedury z art. 66 RODO – tryb pilny.

Teraz jest czas, w którym Departament Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji w ramach konsultacji zbiera opinie o projekcie rozporządzenia ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne. Pozwoli mu to na przygotowanie stanowiska rządu w sprawie tego projektu.

Opinie i stanowiska można przesyłać  na adres: sekretariat.dzd@cyfra.gov.pl.

Aktualizacja 12.07

Projekt rozporządzenia jest już dostępny w polskiej wersji językowej.

Konsultacje potrwają do 17 lipca 2023 roku.

Źródło: gov.pl