Konsultacje KE dla dostawców usług w chmurze

85

Komisja Europejska organizuje konsultacje internetowe. Dotyczą one kształtowania zasad przepływu danych nieosobowych w UE. Skierowane są do dostawców usług chmurowych i potrwają do 31 października.

Komisja Europejska przystąpiła do przeglądu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (FFD).

W związku z tym została przygotowana ankieta. Jej celem jest zebranie danych pozwalających na ocenę stopnia realizacji rozporządzenia FFD.  Adresowana jest do dostawców usług chmurowych.

Zebrane dane pozwolą ocenić, czy FFD zapewnia większą pewność w kwestii praw związany ze sposobem przetwarzania danych nieosobowych. Ale także czy rozwiązuje problemy krajowych wymogów dotyczących lokalizacji danych (DLR) i czy zwiększa przepływ danych. W końcu czy tworzy warunki dla skutecznej regulacji zmiany dostawcy usług i przenoszenia danych.

Ankietę można wypełnić na stronie:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5cff7360-4ee3-2a7e-1766-ecc6848208ef

Czas na to jest do 31 października 2021 r.

Źródło: gov.pl