Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Konsultacje Europejskiego Aktu ws. danych

Odbywają się konsultacje dotyczącego Aktu w sprawie danych (Data Act). Prowadzi je Komisja Europejska. Dokument jest kolejnym etapem ułatwiania dostępu do danych i ich wykorzystywania.

Akt w sprawie danych to kolejne działanie w zakresie z zapowiedzianych Europejskiej Strategii. Ma ona rozwijać europejską gospodarkę opartą na danych. Inicjatywa dąży do poszerzenia dostępu do danych, ułatwienia wykorzystywania danych w relacjach biznesowych oraz uczynienia rynków usług przetwarzania danych bardziej sprawiedliwymi i konkurencyjnymi.

Zadaniem stawianym przed aktem jest głównie uproszczony przepływ danych z sektora prywatnego do publicznego – pomóc mają elastyczne ramy dostępu do źródeł danych czy powołanie podmiotów pośredniczących.

Inne wyzwanie to wypracowanie instrumentów wyrównywania szans czy uniknięcia sytuacji narzucania jednostronnych warunków dostępu do danych.

Konieczny jest również rozwój wykorzystywania danych generowanych maszynowo.

W ramach inicjatywny planowane są także udogodnienia w obrocie danych w sektorze biznesowym czy wprowadzenie zestawu usprawnień technicznych.

Zaangażowanie jak największej liczby zainteresowanych tym zagadnieniem osób w proces konsultacji pozwoli osiągnąć jak najkorzystniejszy kształt inicjatywy.

Uwagi do Aktu w sprawie danych można przesyłać elektronicznie.

Więcej na stronie KE:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Data-Act-including-the-review-of-the-Directive-96-9-EC-on-the-legal-protection-of-databases-/addFeedback_pl?p_id=24828813

Konsultacje trwają do 25 czerwca.

Źródło: gov.pl


Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProffesional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

Najnowsze

Konkurencja dla YouTube’a – czym jest PeerTube?

YouTube stał się dominująca platformą, na której znajdują się różnego rodzaju treści wideo. Jednak...

Aplikacje na uniwersytety – MyUniLodz

Powstała specjalna aplikacja Uniwersytetu łódzkiego. MyUniLodz pozwala na smartfonie sprawdzić wszystkie informacje dotyczące uczelni...

Krypto scam

W 2023 roku inwestujący w kryptowaluty stracili setki tysięcy złotych. I to nawet...

Autonomiczne pojazdy w Jaworznie

Autonomiczne pojazdy i sposoby na ich wszechstronne wykorzystanie to rozwiązanie światowe, które trafia także...