Finlandia najlepsza w budowie infrastruktury 5G?

183

Eksperci niezależnej firmy specjalizującej się w prawie AVANCE wskazują, że przyjęty przez Finlandię model wdrażania 5G jest „najbardziej pożądany”. Uwzględnia on fundamentalne zasady prawne, wymogi UE i kwestie wolnorynkowe.

Wspomniany model uwzględnia zasady tzw. „dobrej administracji”, zasady prawa, a także bazuje na współpracy pomiędzy podmiotami i wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy specjalistów na rynku telekomunikacyjnym. Budowa 5G w Finlandii opiera się na działaniach przede wszystkim jednego podmiotu – firmy Traficom.

Wprowadzanie 5G w kraju odbywało się w szerokiej współpracy m.in. z Ministerstwem Transportu i Komunikacji. Dodatkowo, państwo nie wykluczyło z budowy 5G żadnej firmy na podstawie kraju pochodzenia.

Fińska parlament przyjął ustawę zezwalającą władzom na wprowadzenie zakazów wobec urządzeń i rozwiązań, które mogą rodzić poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Dotyczy to również korzystania z infrastruktury teleinformatycznej.

Finlandia traktuje priorytetowo również cyberbezpieczeństwo, uwzględniając fakt, że powinno być ono odzielone od działań administracyjnych.

Źródło: cyberdefence24.pl