KPO – projekty cyfryzacji mają opóźnienia

63

Przedłożony Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy świadczy o tym, że wykonanie czterech na czternaście elementów związanych z cyfryzacją kraju jest opóźnione. Jednym z problemów jest wciąż przekładana aukcja 5G. Jednak nie tylko to opóźnia cyfryzację Polski.

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Lewandowski przedstawił stan realizacji zobowiązań rządu w dziedzinie cyfryzacja złożonych Komisji Europejskiej wraz z projektem Krajowego Planu Odbudowy. Polska ubiega się o dofinansowanie w jego ramach.

Tzw. „komponent C” w KPO to transformacja cyfrowa. Dzieli się na cztery obszary, a następnie na 14 tzw. kamieni milowych. Są to cele do realizacji w konkretnym terminie. 21 wskaźników mierzy w jakim stopniu te cele będą zrealizowane do końca 2026 roku. To właśnie na te elementy rząd chce otrzymać 12,5 mld zł w postaci grantów oraz 9,5 mld zł w postaci pożyczek.

–  Komponent C 1.1. – zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu w obszarach białych plam to trzy kamienie milowe: jeden w realizacji w terminie, a dwa są w realizacji nieco opóźnione. C 1.2 – podniesienie poziomu i dostępności wykorzystania łączności przewodowej i bezprzewodowej na potrzeby społeczne i gospodarcze to łącznie cztery kamienie milowe. Dwa są w realizacji. Jeden został zrealizowany w terminie. Jeden jest w realizacji opóźniony – stwierdził Paweł Lewandowski.

Chociaż nie podał szczegółów, to zawarł je w tabeli przekazanej posłom wchodzącym w skład Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Opóźnienie pojawiło się chociażby  w przygotowaniu przez KPRM ram dla dofinansowania budowy sieci szybkiego internetu w tzw. białych obszarach „Dostępu Nowej Generacji” (DNG). Dokument ten miał być gotowy w drugim kwartale. Także opracowanie ram dla narzędzi finansowych wspierających komercyjne inwestycje w budowę nowoczesnej sieci komunikacji elektronicznej nie pozwala uznać, że zostanie zrealizowanie w planowanym terminie. Jest nim obecny kwartał, jednak treść tego programu zależy od warunków i wyników aukcji częstotliwości z zakresu 3,6 GHz. A ta nie została nawet ogłoszona.

Pojawia się również opóźnienie związane z wdrażaniem sieci 5G. Kolejne terminy aukcji są odwoływane czy przekładane, efektem czego aukcja 5G jeszcze się nie odbyła. Dzisiaj – 20 grudnia 2022 – startują konsultacje dokumentacji aukcyjnej pasma „C”, co jest pierwszym krokiem do ogłoszenia takiej aukcji. „Nowy akt prawny likwidującym bariery we wdrażaniu sieci 5G przez branże wertykalne” ma być gotowy w ostatnim kwartale 2023 r., więc na to jest jeszcze czas.

Drugi obszar cyfryzacji  C 2.1.  to zwiększenie skali zastosowania rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarczej i społeczeństwie. W tym obszarze są do zrealizowania trzy kamienie milowe. Tutaj także pojawiło się opóźnienie, gdyż przyjęcie przez rząd Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych miało się odbyć w minionym kwartale.

Obszar C 3.1 – przewidujący zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych i wzmocnienie infrastruktury przetwarzania ma opóźnienia w 50 proc. elementów. Opóźniony jest chociażby wybór projektów nowoczesnej chmury obliczeniowej, za co winą Lewandowski obarcza Komisję Europejską. Opóźnienie dotyczy także zmiany jednego z rozporządzeń z 2018 r., które może być zmienione dopiero po przyjęciu nowelizacji Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

– Komisja Europejska dała zielone światło na weryfikację wszystkich planów KPO w związku ze zmieniającą się sytuacją gospodarczo-polityczną. Musimy poczekać na ramy operacyjne pozwalające nowelizować KPO. Zobaczymy jaka będzie elastyczność i jakie będą możliwość działania. Dziś ramy są sztywne i dopóki takie są nie mamy na to wpływu, żeby je zmienić – zapewnił Lewandowski.

Źródło: parkiet.com