Konkurs Fabryka Przyszłości pomoże małym i średnim firmom w rozwoju

44

Fabryka Przyszłości to konkurs promujący dobre praktyki w zakresie transformacji cyfrowej. Jest to propozycja dla małych, średnich i dużych firm, w których wdrożenie cyfryzacyjne przeprowadzone w ostatnich dwóch latach przyniosło wymierne korzyści. 

Aleksandra Ścibich-Kopiec, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości, przyznał: Liderzy organizacji najczęściej wskazują na braki kompetencyjne, niedostatek wiedzy o dostępnych systemach czy źródłach finansowania zmian. Liczymy, że nasz konkurs przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat transformacji, a przykłady udanych wdrożeń zachęcą kolejne firmy do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

Inicjatywa ma pomóc w przełamywaniu barier utrudniających polskim przedsiębiorstwom rozwój i cyfryzację.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 czerwca za pośrednictwem strony internetowej.

Fabryka Przyszłości ma inspirować i wspierać przedsiębiorstwa we wprowadzaniu rozwiązań z obszaru przemysłu 4.0. Organizatorem kampanii jest Platforma Przemysłu Przyszłości (PPP).

Źródło: gov.pl